Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsmatematik,de fyra räknesätten

Skapad 2017-09-17 20:01 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Grundsärskola 7 – 9 Matematik
Kunskaper i matematik ger dig förutsättningar att fatta rätt beslut i vardagslivets många valsituationer. Under den här perioden kommer du att få möjligheter att träna på det.

Innehåll

 

 

 

Syfte

 

Genom undervisningen i matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 • lösa matematiska problem

 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning

 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler

 

 

Centralt innehåll

 

 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

 • Naturliga tal och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp samt hur de används för att ange antal och ordning.

 • Naturliga tal och enkla tal i decimal- och bråkform och hur de uttrycks och visas med ord, konkreta material, symboler och bilder samt på tallinje.

 • Hur de fyra räknesätten uttrycks och visas med hjälp av ord, konkreta material, bilder och symboler.

 • Centrala metoder för de fyra räknesätten vid överslagsberäkning, huvudräkning, skriftliga metoder och digital teknik.

 • Tal i decimal- och bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Pengars värde och användning och hur de kan växlas.

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.

 

 Läsåret 2020 - 2021

 

Mål – vad ska du lära dig?

 

Du kommer i undervisningen utveckla dina kunskaper inom ämnet matematik genom att arbeta med:

 

 •  de 4 räknesätten: addition(plus), subtraktion(minus), multiplikation(gånger) och division(delat med)
 •  bråk
 • träna på överslagsräkning
 •  pengars värde och växling
 •  decimaltal och deras användning
 •  ord, begrepp och symboler i matematik
 • problemlösning
 • mönster i talföljder och geometriska mönster

 

Undervisning – vad ska du göra för att nå målen?

 

 • Du arbetar i din mattebok

 • Genom att du deltar i matematiska samtal och diskussioner

 • Är aktiv och deltar på mattestationerna

 

Du visar vad du kan genom:

 • att du deltar på mattelektionerna

 • deltar i diskussioner

 • vågar prova dig fram när du använder mattematerial

 

 

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 

 • klara dina individuella mål

 • hur du löser dina uppgifter i häften/böckerna

 • hur du ger förslag på lösningar och hur du beskriver det

 • kunna bidra med resonemang kring matematiska lösningar där du använder mattebegrepp ( matteord)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Grundsärskolans bedömningsmatris i MA åk 7-9

E
C
A
Problemlösning
Eleven kan medverka i att lösa problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett väl fungerande sätt.
Källor
Eleven kan också medverka i att avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Eleven kan också på ett delvis fungerande sätt avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Eleven kan också på ett väl fungerande sätt avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Tabeller och diagram
Eleven bidrar till att beskriva informationen i tabeller och diagram.
Eleven beskriver informationen i tabeller och diagram på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven beskriver informationen i tabeller och diagram på ett ändamålsenligt sätt.
Tal mellan 1-100
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 100.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.
Huvudräkning, räknemetoder
Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 – 10 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skriftliga räknemetoder samt medverkar i att visa och uttrycka multiplikation och division.
Dessutom beräknar och löser eleven additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionsuppgifter på ett delvis fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Dessutom beräknar och löser eleven additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionsuppgifter på ett väl fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Enheter
Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och bidrar till att storleksordna enheterna.
Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och storleksordnar enheterna med viss säkerhet.
Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och storleksordnar enheterna med säkerhet.
Resonera om priser och tider etc
Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Rimlighet
Eleven bidrar också till omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar
Eleven ger också enkla omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Eleven ger också välutvecklade omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Begrepp och symboler
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: