👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 4-6

Skapad 2017-09-17 20:18 i Önnerödsskolan Härryda
Grundsärskola 4 – 6 Svenska
I klassen arbetar vi dagligen tillsammans för att utveckla språk och kommunikation i varierande former.

Innehåll

Syfte:

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera och anpassa sitt språk till olika sammanhang och för olika syften. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar tal, skrift och andra kommunikationsformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sin läsförmåga och sitt intresse för att läsa och skriva.

Varje vecka arbetar vi med de olika områdena; läsa, skriva tala och samtala. Vad som ingår däri beskrivs i bifogad uppgift, som är skriven på ett för eleverna mer tillgängligt sätt. Olika exempel kommer att dokumenteras och skrivas om i klassbloggen här i unikum framöver.

 

Uppgifter

  • Svenska

Matriser

Sv
Kunskapskrav Svenska år 6

Tala, lyssna och samtala

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och **medverka** i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och på ett **delvis fungerande** sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och på ett **väl fungerande** sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Dessutom kan eleven **medverka** i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer.
Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett **delvis fungerande** sätt.
Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett **väl fungerande** sätt.
I arbetet med presentationerna **medverkar** eleven i att välja och använda något verktyg.
I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven något verktyg på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg på ett **ändamålsenligt** sätt.

Läsa och skriva

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan med **stöd av bilder** läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
Eleven kan med **visst flyt** läsa berättande texter med bekant innehåll.
Eleven kan med **flyt** läsa berättande texter med bekant innehåll.
Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett **delvis relevant** sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett **relevant** sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Eleven **medverkar** i att jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett **delvis fungerande** sätt.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett **väl fungerande** sätt.
Eleven kan med **stöd av bilder** skriva ord och meningar.
Eleven kan skriva texter med flera meningar samt skriva texter till bilder så att text och bild samspelar.
Eleven kan skriva texter med handling och tydligt innehåll.
Dessutom **medverkar** eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett **delvis fungerande** sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett **väl fungerande** sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Eleven kan **medverka** i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett **ändamålsenligt** sätt.

Berättande texter och sakprosatexter

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan också **bidra** till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
Eleven kan också föra **enkla resonemang** om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
Eleven kan också föra **välutvecklade** resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.

Språkbruk

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
I samtalen **bidrar** eleven till att använda olika kommunikations- och samtalsregler.
I samtalen använder eleven olika kommunikations- och samtalsregler med **viss säkerhet**.
I samtalen använder eleven olika kommunikations- och samtalsregler med **säkerhet**.

Informationssökning och källkritik

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **medverka** i att hämta information från givna källor.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information från givna källor
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information från givna källor
Eleven kan **bidrar** till resonemang om informationens användbarhet.
Eleven för **enkla** resonemang om informationens användbarhet.
Eleven för **välutvecklade** resonemang om informationens användbarhet