👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reflektionsfas 1: Tre erbjudanden i tallskogen v38 - 39

Skapad 2017-09-18 07:54 i Rosenknoppens förskola Helsingborg
Förskola
Barnen har visat intresse för tre erbjudanden i tallskogen. Kaninhålan, Snäck- och snigelhuset samt garnet vi satt upp mellan träden (landart). Hur vill barnen gå vidare med dessa intresseområdena? Vad vill barnen undersöka? Vilka förutsättningar behöver dem? material?

Innehåll

Vi kommer hålla kvar i de erbjudanden och intresseområdena vi sett barnen har varit intresserade av i skogen.

Under v 38 kommer barnen få möjlighet att i tre smågrupper reflektera utifrån tre bilder. En bild på snäckhuset, en bild på kaninhålan och en bild på garnet (landart).

Vad vill de undersöka mer om i dessa intresseområdena?

Hur vill de gå vidare?

Vad behöver barnen för material?

Dessa tre dokumentationer kommer sedan vara med ute i tallskogen. Barnen får välja vilket intresseområde de vill fortsätta med, hur och vad de ska lära och undersöka kommer vi fram till på reflektionsmötet.

Vi kommer låta barnen skörda vår planteringslåda. Grönsakerna ska barnen lämna till kaninerna i skogen, solroserna tar vi in på förskolan för att undersöka.

Inne på förskolan ska några barn som tyckte det var en stor utmaning att skapa med leran få möta den igen. Tillsammans med några kompisar som kan ge inspiration och förslag på strategier. Några barn ska få använda det digitalaförstoringsglaset och undersöka solroserna från planteringslådan och svampar barnen hittat i tallskogen. Barnen kommer även få ta del av sin egen dokumentation i UNIKUM och berätta hur de gjorde, vad de lärt sig, sina upplevelser mm tillammans med en pedagog.

Kopplingar till läroplanen

 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016