👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk.2

Skapad 2017-09-18 08:26 i Bodaskolan Älvkarleby
Beskrivning av ämnet bild för åk 2 Bodaskolan.
Grundskola 1 – 6 Bild

Innehåll

 

 

Innehåll

Konkretisering av mål

-Känna till konstnären John Bauer och måla någon av hans verk.
-Kreativt skapande, enskilt och i grupp
-Göra egna handdockor, använda sig av tapetklister och bygga upp sin egen docka, måla, sy kläder och såsmåningom använda sig av den i undervisningen genom tex presentationer av bilder.
-Skissteknik samt målning med kolkritor, gudar och hjältar i nordisk mytologi.
-Lerfigurer, nordisk mytologi, skapa i lermaterial.
-Tredimensionella bilder

Arbetsformer

-Jobba i olika tekniker
-Jobba enskilt och i grupp
-Bygga upp bilden med olika material - tredimensionellt
-Titta och prata om bilder
-Göra handdockor med tapetklister
-Arbeta med grundfärger och sekundära färger

Bedömning

Se matrisen bild åk 1-5

Utvärdering

Utvärdering av terminen, analys av vad som gått bra, mindre bra, hur eleverna uppnått kunskapskraven för ämnet. Elevernas egna utvärdering.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3

Matriser

Bl
Bild åk 1-5

Bedömningen avser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Skapa bilder och former
Våga framställa bilder och former med hjälp av fantasin
Kunna skapa bilder med hjälp av t. ex oljepastellkritor, blyerts, tempera och färgpennor, samt känna till grundfärgerna och blanda sekundärfärgerna
Kunna skapa en bild eller form med hjälp av lera och papier maché samt göra enkla tryck och collage
Skapa en bild eller form i gips och mosik, samt kunna avbilda ett föremål
Kunna dokumentera med hjälp av digitalkamera (foto och film), samt kunna avbilda sin omvärld och känna till proportioner och perspektiv
Känna till hur man redigerar bild (foto och film) i dator
Beskriva bilder
”En bild säger mer än tusen ord”
Kan berätta om en händelse som du har upplevt med en egen bild
Kan använda andras bilder för att berätta om en självupplevd händelse
Kan muntligt beskriva en egen bild
Kan muntligt beskriva andras bilder
Kan berätta ett händelse förlopp utifrån en serie bilder
Kan framställa en bildserie som berättar ett händelseförlopp
Analysera bilder
Kan uttrycka en åsikt om en bild
Kan delta i en diskussion om en bild
Kan analysera en enkel bild
Ser att en bild innehåller något utöver det föreställande
Kan förstå bildens budskap
Kan se bildens symboliska innehåll utifrån erfarenhet och kunskap
Kulturhistorisk allmänbildning
Känna till något i närmiljön som har kulturhistoriskt värde
Öka sina kunskaper om sin närmiljös kulturarv, t. ex. genom stadsvandring
Känna till några kända konstnärer och deras verk
Känner till olika yrkesgrupper inom konstnärsyrket, t. ex. glaskonstnär, silversmed och keramiker, samt möta konstnärer i närmiljön, t. ex. genom Konstrundan
Känner till någon inriktning eller epok inom konsten
Känna till varför ett konstverk eller byggnad är utformat på ett visst sätt