👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår energiförsörjning

Skapad 2017-09-18 08:38 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 7 – 9 Teknik Fysik
Människans energianvändning är på väg att förändra jordens klimat. Vi behöver därför hitta lösningar som förändrar vårt sätt att använda energi. Det tar tid att förändra vårt sätt att få fram energi till våra hem, till företag och till våra transporter. Moderna energianläggningar tar tid att planera och bygga. Det kommer även att ta lång tid att förändra vårt sätt att leva. Ett första viktigt steg är att alla medborgare i alla länder lär sig mer om olika energislag. Vi måste alla bli kunnigare och engagera oss i energifrågan för att lyckas hindra den globala uppvärmningen.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med hållbar utveckling i flera ämnen, på NO:n kommer vi i första hand att arbeta med energikällor.

 

Här kommer du att lära dig:

  • energi inte kan förstöras utan bara omvandlas till olika former och vilka dessa former är.
  • vad som skiljer mellan förnybara energikällor och icke förnybara energikällor.
  • om olika sätt att producera energi samt deras för- och nackdelar för miljön och vilka hållbara sätt det finns att producera energi på i framtiden.
  • hur vårt sätt att använda fossila bränslen påverkar jordens klimat.
  • hur kärnkraft kan spela en viktig roll för att snabbt hindra den ökande växthuseffekten men även vilka risker det medför.
  • hur vi i vår del av världen använder allt mer energi och hur vår livsstil påverkar jordens klimat.
  • att vi måste förändra vårt sätt att leva för att minska ökningen av växthuseffekten och vilka politiska mål som finns för att vi gemensamt skall klara av det.
  • samtal om och argumentera för hur vi ska nå en hållbar energiförsörjning.
  • skillnader mellan batteri och bränsleceller i framtidens eldrift 

Vi kommer att utgå från Spektrum fysik kap. 11 s.302-325 samt Spektrum teknik kap.10 s.144-159.
Vi kommer att arbeta med lärarledda genomgångar, grupparbeten, gruppdiskussioner samt se film.

Använd gärna studi.se: https://www.studi.se/l/vattenkraft  https://www.studi.se/l/fornybara-kallor  https://www.studi.se/l/utanfor-kraftnatet

https://www.studi.se/l/fossila-branslen  https://www.studi.se/l/kraftvarmeverk  https://www.studi.se/l/geotermik https://www.studi.se/l/kraftnatet

Uppgifter

  • uppgift energikällor