👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 3

Skapad 2017-09-18 09:06 i Långåsskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 3 Engelska
Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Vi arbetar med engelska på olika sätt för att eleverna ska känna lust och glädje att lära. Eleverna ska under åk 3 få möjlighet att utveckla förmågan att förstå och använda sig av enkel engelska.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att 
-förstå enkel talad engelska
-på ett enkelt sätt formulera dig muntligt och skriftligt på engelska
-läsa och förstå enkel engelska

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna 
-förstå vardagliga ord och uppmaningar och visar det genom att t ex utföra uppmaningarna.
-delta i sånger, ramsor och lekar och använda den engelska du lärt dig.
-hälsa på engelska och presentera dig själv muntligt  och skriftligt (t ex namn, ålder, familj, intresse, ditt hem)
-räkneord upp till 20 (beroende på förkunskaper utöka talområdet)
-Läsa enkla texter på engelska och berätta om innehållet. 

Undervisning och arbetsformer

För att utveckla dina kunskaper och förmågor i engelska ska vi arbeta med det här på lektionerna: 

-sjunga sånger, lära oss ramsor 
-göra lekar, spela spel
-enkelt muntligt berätta om oss själva och ställa frågor till klasskamraterna. 
-bygga upp ordförrådet genom olika teman, t ex hälsningsfraser, räkneord, färger, djur, kroppsdelar, mat och dryck, hus och hem. 
-titta på filmer med enkelt engelskt tal. 
-lyssna på sagor
-arbeta med ordkort/bilder och enkla dialoger för att träna på att läsa och uttala. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6