👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruktion

Skapad 2017-09-18 09:07 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Svenska Bild
Det finns olika typer av instruktioner. Några exempel är recept, anvisningar, ordningsregler, manualer och bruksanvisningar.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din förmåga att... 

 • formulera sig i tal och skrift
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt olika material

 

utveckla dina kunskaper om instruktioners uppbyggnad samt att fota informativa bilder som passar till instruktionerna.

 

Arbetsområdet

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

 

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Fotograferande och filmande samt redigering i datorprogram.
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Arbetssätt

 • Läsa instruktioner
 • Prata om struktur och uppbyggnad
 • Följa instruktioner
 • Skriva om en instruktion
 • Skriva egen instruktion
 • Fotografera bilder som förstärker instruktionen
 • Redigera bilderna på datorn

 

Detta kommer att bedömas...

 • Instruktionens uppbyggnad och struktur 
 • Regler för stavning och skiljetecken
 • Bildernas lämplighet till instruktionen
 • Bildernas sätt att kommuniceras till instruktionen
 • Förmåga att redigera en fotograferad bild

 

 

Matriser

Sv Bl
Instruktion

-->
E
C
A
SV
Formulera sig i tal och skrift.
Eleven är på god väg att kunna skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
SV
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt är eleven på god väg att kunna förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
SV
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Eleven är på god väg att kunna använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet i texterna.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
BL
Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Eleven är på god väg att kunna framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
BL
Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt olika material
I arbetet är eleven på god väg att kunna använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa uttryck.