👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Balansera och väga år 1

Skapad 2017-09-18 09:19 i Stentägtskolan Söderhamn
NTA Balansera och väga
Grundskola 1 – 3 Teknik Matematik NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med "Balans och väga" genom ett experimentellt arbetsätt där eleverna får undersöka och reflektera.

Innehåll

NTA - Balansera och väga

Du kommer att få prova på att balansera olika saker. Vad är balans? Hur blir det balans?

1. Kursplanens syftestext

Du kommer att få fundera, förutsäga och testa att balansera saker.

2. Centralt innehåll

Matematik

 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse
 • Grundläggande geometriska objekt

Naturorienterade ämnena

 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt
 • Tyngdkraft och friktion

3. Kunskapskrav

 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra enkla undersökningar som handlar om kraft och rörelse.
 • Dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Du ska vara aktiv och skatta/göra förutsägelser på lektionerna.
Du ska vara aktiv och experimentera efter de anvisningar som ges.
Du ska med hjälp kunna dokumentera på ett naturvetenskapligt sätt.
Du ska kunna beskriva dina experiment och använda orden jämvikt, balans, tyngdpunkt, stödpunkt, tyngre och lättare.

 4. Arbetssätt

Du kommer att få skatta, experimentera och lära dig vad som påverkar balansen.
Du kommer att få prova balans både ute och inne.
Du kommer att få dokumentera och beskriva vad du skattar och vad du lär dig på ett naturvetenskapligt sätt.
Du kommer att få träna din kommunikativa förmåga genom att diskutera och resonera dina resultat och slutsatser med andra.

5. Bedömning

Vi kommer att under arbetets gång bedöma att du är aktiv vid skattningar, experiment och dokumentation. Vi kommer även att lyssna om du använder dig av de begrepp vi arbetar med.

Uppgifter

 • Extrauppdrag: Friktion

 • Uppdrag 1

 • Uppdrag 2

 • Uppdrag 3

 • Uppdrag 4

 • Uppdrag 5

 • Uppdrag 6

 • Uppdrag 7

 • Uppdrag 8

 • Uppdrag 9

 • Uppdrag 10

 • Uppdrag 11

 • Uppdrag 12

 • Uppdrag 13

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3