👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krusboda skola, idrott och hälsa år 1-3 Friluftsliv och utevistelse (3 av 3) 17/18

Skapad 2017-09-18 09:20 i Krusboda skola Tyresö
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

1. Ämne och årskurs

Krusboda skola, idrott och hälsa år 1-3 Friluftsliv och utevistelse (3 av 3)

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Arbetssätt

Orientera
Att orientera sig behöver inte alltid vara kopplat till sporten orientering, det viktiga är att kunna förstå kartor och kunna tillgodogöra sig informationen så att man kan följa dem. Vi övar på att orientera genom att gå kartpromenad, lära oss karttecken och kartans uppbyggnad. Detta gör vi i grupp, par eller enskilt.  

Att träna olika begrepp som under, ovanpå, bredvid, bakom, framför, etc gör att vi lättare kan tala om hur andra ska orientera sig eller hur man beskriver en plats för någon. Orientering handlar inte bara om att följa en karta, det handlar även om att kunna ge instruktioner till en plats samt att kunna ta instruktioner till en plats och kunna följa dem. 

Lekar ute främjar de motoriska grundformerna och vi drar nytta av naturen och närmiljön runt skolan. Att vara utomhus innebär att anpassa sig till naturen det innebär att olika regler för säkerhet och hänsyn förändras beroende på lek och utemiljö vilket är viktigt att tänka på.

5. Bedömning

Här kan ni lämna tomt tills vidare så återkommer vi med det längre fram i arbetsprocessen.

6. Kunskapskrav

Här kan ni lämna tomt tills vidare så återkommer vi med det längre fram i arbetsprocessen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Krusboda skola, IDH år 1-3 Friluftsliv och utevistelse (3 av 3)

Åk 1
Åk 2
Åk 3
Friluftsliv och utevistelse
 • Idh  1-3
Du deltar i lekar och rörelser som tränar rumsuppfattning. Du kan följa enkla instruktioner och vägbeskrivningar.
Du deltar i lekar och rörelser som tränar rumsuppfattning. Förstår hur man använder en karta för att orientera sig.
Du deltar i lekar och rörelser som tränar rumsuppfattning. Förstår kartans tecken och uppbyggnad samt hur man använder den för att orientera sig i närmiljön. Du kan även skapa egna enkla kartor.
 • Idh  1-3
Känna till allemansrätten.
Du förstår grundprincipen i hur Allemansrätten fungerar och kan tillämpa den.
Du förstår innebörden och grundprincipen med Allemansrätten och följer den.
 • Idh  1-3
Du känner till olika regler och normer för hur Allemansrätt och friluftsliv hänger ihop.
Du känner till olika regler och normer för hur Allemansrätt och friluftsliv hänger ihop och följer dessa.
Du känner till känna till olika regler och normer för hur Allemansrätt och friluftsliv hänger ihop och följer dessa. Du kan även hantera material för t ex friluftsliv på ett säkert sätt.
Du kan förstå och följa reglerna för säkerhet vid fysisk aktivitet och lek inomhus både med och utan redskap.
Du förstår och följa reglerna för säkerhet vid fysisk aktivitet och lek inomhus både med och utan redskap.
Du förstår och följa reglerna för säkerhet vid fysisk aktivitet och lek inomhus både med och utan redskap.
Du är medveten om risker som kan uppstå i samband med lekar och spel inomhus och utomhus.
Du är medveten om risker som kan uppstå i samband med lekar och spel inomhus och utomhus.
Du är medveten om risker som kan uppstå i samband med lekar och spel inomhus och utomhus samt tar hänsyn till detta innan, under och efter aktiviteten