👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 3, utökad planering

Skapad 2017-09-18 09:21 i Långåsskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 3 Engelska
Du som läser engelska som modersmål behöver få extra utmaningar på engelskalektionerna tillsammans med klasskamraterna. Det är något som kommer ske i samspel med dig som elev och du kommer t ex få svårare texter och andra krav på redovisning än de som precis har börjat lära sig engelska.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att 

-formulera dig muntligt och skriftligt på engelska
-läsa och förstå engelska texter 

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna 

-Läsa olika sorters texter på engelska och återberätta innehållet både muntligt och skriftligt. 
-Skriva olika sorters texter (presentationer, brev, faktatexter, berättande texter) och anpassa dem till mottagaren. 
-Fördjupa och utveckla dina texter efter att ha fått respons på dem. 

Undervisning och arbetsformer

-Du kommer dels delta i den vanliga engelskundervisningen (samtal, sagor, filmer) med klassen men även ges möjlighet att arbeta med mer utmanande uppgifter. 
-Du har själv uttryckt att det du främst vill träna på är att skriva på engelska. Det kommer du få göra t ex i brevform, berättande texter och faktatexter. 
-Läsa texter på olika nivåer t ex från https://www.oxfordowl.co.uk/
-Lina kommer samarbeta med din modersmålslärare för att få rätt nivå och innehåll på engelskalektionerna i helklass. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6