Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gränbyskolan Tyska årskurs 9: Deutsche Musik

Skapad 2017-09-18 09:50 i Gränbyskolan Uppsala
Magst du Musik? Was hörst du gern an? Spielst du ein Instrument? Kennst du einige deutsche Sänger/Bands? Tycker du om musik? Vad lyssnar du på? Spelar du ett instrument? Känner du till några tyska artister?
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Magst du Musik? Was hörst du gern an? Spielst du ein Instrument? Kennst du einige deutsche Sänger/Bands? Tycker du om musik? Vad lyssnar du på? Spelar du ett instrument? Känner du till några tyska artister? I det här arbetsområdet lär du dig mer om musik från Tyskland och andra tysktalande länder. Du får skriva och berätta om vad du tycker om, samt presentera en artist och låt muntligt. Du repeterar också frågekonstruktioner samt negationer.

Innehåll

Ämnesmål till dig som elev

 • Du ska kunna berätta både skriftligt och muntligt om musik du gillar och dina musikvanor
 • Du ska få kännedom om samt kunna berätta något om kända artister och musik från tysktalande länder

Arbetsformer

Vi utgår från läroboken Genau 4, men använder även annat material så som internetsidor, presentationer och musikklipp.

 • Du arbetar med texter samt läs-och hörförståelseövningar.
 • Du lär dig användbara ord och fraser, samt tränar på att uttrycka dig muntligt och skriftligt om musik.
 • Du lyssnar till, analyserar och lär dig om tysk musik från olika genrer och länder. 
 • Du söker information om en tysktalande artist och låt på internet och redovisar detta inför för klassen.
 • Du arbetar med grammatikövningar: frågekonstruktioner samt negationer.

Bedömning

 • Skriftlig uppgift: "Die Musik"
 • Muntlig uppgift: Presentation av en tysktalande artist och låt 

Uppgifter

 • Skrivuppgift Musik

 • Muntlig uppgift Musik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9

Matriser

M2
Kunskapskrav Moderna språk 7-9

Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Använda material i egen produktion
Muntlig presentation
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Tala
Muntlig presentation
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Skriva
Skriftlig uppgift
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta framställning
Skriftlig uppgift
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Målspråket i världen
Skriftlig uppgift
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: