👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmera en blue bot

Skapad 2017-09-18 10:07 i Fria Maria Barnskola Grundskolor
En lektionsserie där eleverna får bekanta sig med enkel programmering. De får lägga en pilkod och sedan programmera en blue bot. De kommer även att få felsöka en programmeringskod och korrigera den.
Grundskola F – 3 Matematik Teknik
Under ett par veckor på höstterminen -17 kommer du att få lära dig att programmera en enkel robot.

Innehåll

Mål

Du ska kunna göra en enkel programmering av en blue bot. Du ska kunna lägga en kod med hjälp av pilkort och sedan få roboten att röra sig enligt en given bana. I grupp ska du kunna göra en felsökning av en felaktig programmeringskod. 

Syfte

Du ska få en första bekantskap med programmering och enkla koder.

Centralt innehåll

Du ska få lära dig några begrepp inom programmering. Du ska få använda dig av problemlösning och logik för att förflytta en robot till önskad position. Du ska dokumentera ditt arbete med enkla skisser. 

Kunskapskrav

Du ska kunna programmera en enkel robot med en enkel kod. Du ska kunna använda matematiska begrepp, dokumentera ditt arbete med bilder och text samt kunna reflektera över hur det har gått.  

Undervisning

Du ska få pröva på att koda en hälsning mellan två människor genom att använda symbolkort.

I grupper kommer ni att få lägga ut pilkort på en bana så som ni vill att er Blue bot ska röra sig. Därefter får ni skriva ner hela programmeringskoden vågrätt på ett papper. Sedan är det dags att testa och programmera Blue boten. 

Ni ska sedan få bygga en egen bana till er Blue bot. banan ska innehålla några hinder och uppgifter. Ni ska sedan lägga en programmeringskod. Sedan ska ni byta ut några moment och byta bana med en annan grupp. Ni ska då felsöka koden och rätta till den.  

Som avslutning ska ni reflektera enskilt och i grupp kring ert arbete och era metodval. Ni ska också fundera kring hur ni skulle kunna utveckla och förbättra er metod. 

Ni kommer att dokumentera ert arbete i era NO-böcker.

 

Bedömning

Du ska kan programmera en robot så att den förflyttar sig dit du vill.  

Du ska kunna felsöka i en kod och kunna rätta till felet.

Du ska kunna redogöra för hur du har gått tillväga.

Du ska kunna reflektera över vilken metod ni valt och diskuterar hur ni kan utveckla och förbättra er metod.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6