👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FUTURE CITY

Skapad 2017-09-18 10:08 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Bygga en modell av en del av en stad
Grundskola 6 – 9 Teknik
Vi kommer att arbeta hela denna terminen med att skapa och utveckla en modell av en framtida stad, dessutom kommer vi att medverka i en riksomfattande tävling med detta arbete.

Innehåll

SYFTE

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.
Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
- identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
- använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
- värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 CENTRALT INNEHÅLL

Tekniska lösningar
- Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner
- Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
-Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
- Betydelsen av egenskaper vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
- Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
- Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av pneumatik eller elektronik.
- Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. 

Teknik, människa, samhälle och miljö
- Internet och andra globala tekniska system.
- Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
- Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.


 

 

KONKRETA MÅL

Du ska:
Under arbetet ska du:

  • konkretisera er framtidsstad utifrån er skiss
  • bygga en skalenligmodell
  • samarbeta och diskutera kring uppbyggnaden av staden
  • redogöra i text för tankar som har lett till problemlösning samt visa på förändringar som har lett processen framåt
  • visa på brister och hur man kan gå vidare för att lösa dem 

 

 

ARBETSPROCESS

Du har ett produktivt samarbete men du ansvara enskilt för din del. Tänk på att det är din förmåga att lösa problem som ska bedömas. Det är viktigt att ni utnyttjar tiden väl. 

BEDÖMNING

Ni kommer att få en matris att jobba utifrån där alla kunskapskrav som vi jobbar med i detta projekt finns med. Vi går igenom vad dom står för och vad ni förväntas göra för att uppnå de olika kraven.

Ni kan sedan själva bedöma eran insats.