Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verklighetsuppfattning Ht17-Vt18 LH

Skapad 2017-09-18 10:36 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala grundsärskolor och träningsskolor
Grundsärskola F – 9 Verklighetsuppfattning
Hur företeelser i omvärlden hänger samman är en förutsättning för att verkligheten ska vara begriplig

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas                                                

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Hur företeelser i omvärlden hänger samman är en förutsättning för att verkligheten ska vara begriplig. Med kunskaper om människan och naturen får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Bedömning - vad och hur

Lägga lika på lika

Sortera utifrån färg, mönster, form, antal

Klassificera vanligt förekommande objekt som t.ex. mat-fordon

Matcha siffra-antal, 1-3

Matcha siffra 4-10

 

 

 

Undervisning och arbetsformer

Anpassade uppgifter, i inlärningssituation och självständigt arbete.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-9
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  1-9

Matriser

VEU
Grundsärskolan björken träningskolenivå

Visar inget intresse
VIsar intresse/deltar
Grundläggande
Kan oftast självständigt
(med stöd, verbalt eller fysisk hjälp)
Kans självständigt
Fördjupad (helt självständigt eller med hjälp av arbetsordning eller schema)
Sortera utifrån färg, form och mönster
 • VEU
Lägga lika på lika
 • VEU
Klassificera välkända objekt
 • VEU
Matcha antal-siffra 1-3
 • VEU
Matcha antal-siffra 4-10
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: