👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tiundaskolan, Textilslöjd, Fyrisfiguren, Åk 4, Ht -17

Skapad 2017-09-18 11:15 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 4 Slöjd
Vi promenerar till Fyrisån och letar efter osynliga ”fyrisfigurer”. Vi fantiserar om vart de bor och vad de gör. Sedan skissar vi och skriver en kort berättelse om Fyrisfiguren.

Innehåll

 

Innehåll

 

Arbetsformer

 

Du skissar och skriver en kort berättelse om:

 

- Vad Fyrisfiguren heter?

 

 - Var Fyrisfiguren bor?

 

- Vad Fyrisfiguren äter?

 

- Vilken personlighet Fyrisfiguren har?

 

 -----------------------

 

Vi lär oss att rita mönster, tvärnåla och klippa ut i filttyg.  Vi syr kaststygn och lär oss hur man fäster tråden i början och i slutet. Vi lär oss hur man med hjälp av tummen och pekfingret mäter ut 10 cm. Vi övar oss i hur man stoppar med stoppningsvadd så att det blir mjukt och fint. Fyrisfiguren ska dekoreras med hjälp av broderi, knappar och gärna återbrukat material. I slutet av lektionerna skriver vi vilka olika redskap och material som vi har använt samt vilka nya slöjdord vi har lärt oss. Allt dokumenterar vi i loggboken.

 

Bedömning

 

Det ska finnas en röd tråd från skiss till färdig produkt där hela slöjdprocessen ska finnas dokumenterad med lektionsutvärderingar i loggboken.

 

Tidsplan

 

v. 34- 43

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Tiundaskolan, Textilslöjd, Fyrisfiguren, Åk 4, Ht -17

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställning
formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.Du använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.Du använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och väl fungerande sätt.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.Du använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Ideutveckling och överväganden
välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations material.Du kan utifrån syftet med slöjdarbetet och med någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge enkla motiveringar till dina val.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations material.Du kan utifrån syftet med slöjdarbetet och med någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge utvecklade motiveringar till dina val
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations material och sådant som du själv har sökt upp. Du kan välja tillvägagångssätt och ge välutvecklade motiveringar med någon miljöaspekt.
Värdering
analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Du kan under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Du kan under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.Du kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. Du kan under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. Du kan ge utvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Du kan under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Du kan ge välutvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolkning av slöjdföremål
tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.