👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa

Skapad 2017-09-18 11:37 i Vessigebroskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 Svenska
Att läsa enskilt, i mindre grupp och helklass. I skolan läser vi ofta skönlitterära böcker som start på dagen eller för en lugn stund mellan lektioner.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom detta arbete med läsning kommer du träna din förmåga att läsa och analysera text. Detta innebär att du kommer att...

 • läsa texter både tyst för dig själv, i grupp och helklass.
 • kunna skillnader mellan olika texttyper.
 • använda lässtrategier

 

Bedömning - vad och hur

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att...

 • läsa elevnära texter med flyt.
 • förstå textens innehåll.
 • känna igen några olika sorters texter.
 • sammafatta olika texter
 • läsa mellan raderna 

Detta gör jag genom att...

 • du läser regelbundet ur en bok med flyt för mig.
 • du läser en text och berättar handlingen muntligt och skriftligt.
 • du visar att du ser skillnader på olika sorters texter.
 • du sammanfattar texter du läst både muntligt och skriftligt. 
 • du deltar i diskussioner kring böcker vi läser tillsammans och i bokcirkel. 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få träna på att läsa och förstå texters innehåll genom...

- att läsa i skolan.

- högläsning för mig, i liten grupp och i helklass.

- att du kommer att få möjlighet att diskutera böckers innehåll.

- att du kommer att få arbeta med olika uppgifter till de böcker du läst. 

- vi kommer att se på Läsmysteriet från UR och tillsammans lösa det olika mysterierna, 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6