👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikvideo

Skapad 2017-09-18 13:32 i Kristinedalskolan Stenungsund
Vi gör en musikvideo
Grundskola 4 – 6 Musik
Vi gör en musikvideo

Innehåll

Nu håller 4A på att göra en musikvideo. Klassen har skrivit en egen rap. Detta ska mynna ut i en musikvideo. Vi gör en storyboard och arbetar fram vad vi behöver, hur och vart vi ska filma och vilka som ska filmas i de olika scenerna. Några är ansvariga för att spela in själva rapen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6