👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik ht 2017

Skapad 2017-09-18 13:33 i Kommunövergripande grupper FG Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 3 Musik
Musikundervisningen syftar dels till att eleverna ska utveckla kunskaper för att delta i musikaliska sammanhang dels för att utveckla sin musikaliska lyhördhet. Musiken är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. Vi sjunger, spelar, lyssnar till och skapar musik genom att använda oss av våra röster, vår kropp och våra sinnen. Fokus ligger på att eleverna skall få uppleva olika musikstilar och lära sig att ta till vara musiken som uttrycksform på olika sätt i sin vardag. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Innehåll

Övergripande mål och riktlinjer

Syfte och Centralt innehåll ur Lgr 11

Konkretisering av målen

Det betyder att du ska få utveckla och lära dig:

 • Sjunga sånger som hör samman med våra svenska traditioner och vår svenska visskatt.
 • Sjunga både unisont och i kanon.
 • Gestalta musik med rörelse och dans.
 • Träna motorik, koordination, koncentration och samarbetsförmåga.
 • Att lyssna aktivt på musik.
 • Skapa egna bilder utifrån musik

 

Undervisning

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att arbeta och upptäcka musik i olika former tillsammas.
Vi kommer att sjunga, spela, lyssna och använda kroppen när vi lär oss om rytmer och rörelse.  
Vi kommer att  använda oss av ett nyfiket, kreativt och skapande arbetssätt.

 Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga utifån

 • Hur aktivt du deltar i musikundervisningens olika moment.
 • Hur du vågar pröva och uttrycka dig med hjälp av din röst med hjälp av din kropp och dina sinnen.
 • Hur du kan samspela och följa en takt när vi sjunger och spelar tillsammans i grupp.
 • Hur du känner till delar av vår kulturskatt som vanliga barnvisor samt kända musikstycken som förknippas med våra högtider.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6