👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundfärgerna

Skapad 2017-09-18 13:42 i Sandtorps förskola Nykvarn
Kopiera mallen och döp om den. Ex Pedagogisk planering för ....
Förskola
Kopiera mallen och döp om den. Ex Pedagogisk planering för ....

Innehåll

Syfte och bakgrund

Barnen ska få lära sig de olika grundfärgerna. Blanda ihop dem och se vad som händer. 

Mål

- Vi ska tillsammans lära oss de olika grundfärgerna och se vad som händer när man blandar ihop dem. 

- Utveckla vår nyfikenhet och vår förmåga till att skapa. 

-Utforska själva vad som händer när man blandar ihop färgerna. 

Arbetssätt/metod

Vi skall använda oss av olika färger och tillsammans utforska vad som händer när vi blandar ihop dem. Barnen får varsitt papper och två penslar med olika färger på som dem enskilt får testa sig fram vad som händer när båda händerna jobbar samtidigt. 

 

Utveckling och process dokumenterar vi i Blogg och barnets Lärlogg

Vi dokumenterar genom foto och barnens egna kommentarer av aktiviteten. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016