👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 4 2017-2018

Skapad 2017-09-18 13:43 i Lackarebäcksskolan F-3 Mölndals Stad
Ämne/arbetsområde, årskurs, termin
Grundskola 1 – 6 Svenska
I svenskan ska du du få prata i grupp. Du ska läsa tyst samt skriva både faktatexter och berättande texter. Du ska även få utveckla din fantasi och bli bättre på att stava.

Innehåll

Syfte

 

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Så här kommer vi att arbeta

Så här kommer vi att arbeta 

* Vi läser skönlitteratur och faktatexter tillsammans, vi samtalar, diskuterar, och tolkar
* Eleverna skriver egna texter inom olika områden.
* Eleverna tränar språklära och stavning.
* Eleverna söker information ur böcker och på internet, sammanställer med egna ord, samt tränar källkritik
* Vi kommer ha muntliga och skriftliga redovisningar av olika slag
* SO-ämnet kommer integreras i denna träning

 

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

* Aktivitet under diskussioner och samtal i grupp och helklass

* Struktur, upplägg och språkriktighet i elevens egna texter

* Förmågan att ta till sig en t text, och med egna ord sammanställa denna skriftligt

* Förmågan att föra resonemang i både tal och skrift 

 

 

Utvärdering (frågor som eleverna kan svara på i kommentarsfältet under /efter arbetet)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6