👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 1 Gewitter und Kapitel 3 Berlin

Skapad 2017-09-18 13:57 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Kapitel 1 och 3 i der Sprung 4
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
I detta arbetsområde kommer du få lära dig att prata om vad du ska göra i helgen på tyska. Du får också lära dig en del om Berlin och du får repetera hur man berättar om vad man har gjort. Bland annat!

Innehåll

 

Der Sprung 4, Kapitel 1+3

Förmåga i fokus

 • förstå och tolka innehållet i talad tyska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

I undervisningen kommer vi att jobba med

 • Läsa, lyssna på, och arbeta med olika texter.
 • Ord och fraser ur kapitel 1 och 3.
 • Kunna föra ett samtal om vad du ska göra i helgen.
 • Närstudera verben vergessen och sein
 • Träna på att berätta om Berlin.
 • Läsa lite om tysk mat – Berliner, Thüringer, Hamburger, Wiener, Frankfurter und Schwedenbomben
 • Repetera hur man uttrycker sig i perfekt.

 

 

Vad ska du kunna?

 • Ord och fraser ur kapitel 1a+b samt kapitel 3.
 • Verbet vergessen i olika tempus (ÖB s 6)
 • Prata om vad man ska göra i helgen (ÖB s 7)
 • Uttrycka dig i perfekt ( ÖB s 124-128)
 • Berätta lite om olika sevärdheter i Berlin (TB kap 3A, 3B)
 • Berätta om vad du gjort i Berlin
 • Berätta lite om tysk mat (TB kap 3D)
 • Verbet sein i olika tempus (öb s 20)
 • Relativa pronomen = som (s öb 114-116)

 

 

Hur får du visa dina förmågor?

Bedömning sker kontinuerligt under lektionerna genom skriftliga och muntliga uppgifter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • orden ntty912

 • Berlin

 • Läsförståelse/läsförståelse

 • Orden ntty911

Matriser

M2
Moderna Språk åk 7-9

E
C
A
Hörförståelse
Att kunna förstå tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Läsförståelse
Att kunna förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Tala
Att kunna uttrycka sig muntligt i egna framställningar och i interaktion.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.