👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i förskoleklass Hällesåker

Skapad 2017-09-18 14:15 i Hällesåkerskolan Mölndals Stad
Grundskola F Svenska
Under läsåret i förskoleklass kommer eleverna på ett lekfullt sätt inspireras att använda språket i olika sammanhang. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Innehåll

Så här arbetar vi:

Vi vill att eleverna skall få  en språklig medvetenhet och utgår från Bornholmsmodellen. Det sker genom lek med rim, ramsor, sånger, meningar, ord, stavelser och ljud.

Vi vill lägga grunden för en god läsförståelse genom att samtala med barnen om  språkets innehåll,  form samt bildernas betydelse. 

Vi vill skapa intresse och förståelse genom att samtala om bokstävers  ljud, funktion och vikten av att kunna berätta, skriva och läsa.Vi läser högt ur olika böcker och besöker biblioteken.

Vi vill att eleverna skall träna kommunikation, uttrycka upplevelser, känslor, kunskaper och åsikter. Detta gör vi genom att låta dem berätta, återberätta, reflektera och lyssna på varandra. Vi skapar sagor, bilder och skriver saker som är viktiga för oss.

Vi vill ge eleverna möjlighet att befästa sina kunskaper och erfarenheter i den fria leken genom att uppmuntra  till att skriva och rita symboler och meddelanden.

Vi vill stimulera och väcka intresse för berättandet, skrivning och läsning genom att använda IKT-vertyg. Detta gör vi genom att arbeta med program eller applikationer som utvecklar och stimulerar språket. Vi söker kunskap och skriver bokstäver och texter.

 

 

 

Mål enligt Läroplanen, Lgr 11, kapitel 1 och 2

"Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga."

 

 " Skolan skall ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola…"

Bedömning

I förskoleklassen görs ingen bedömning, men när läsåret är slut är vårt mål att:

 • eleven har hittat många olika sätt att använda sin språkliga förmåga.
 • elevens intresse för böcker har ökat.
 • eleven har blivit intresserad och nyfiken på bokstäver och på det skrivna språket.
 • den språkliga medvetenhet har stärkts.
 • att eleven har  utvecklat sin förmåga att berätta och samtala i grupp.
 • att eleven ser nyttan av att läsa och skriva i elevens vardag.
 • att eleven har utvecklat sin förmåga att lyssna på högläsning och på andras berättelser.
 
 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11