👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Förskoleklass

Skapad 2017-09-18 14:17 i Malmaskolan Flen
Grundskola F Matematik
Vi jobbar med matteboken Safari och detta moment arbetar vi med en gång i veckan under hela läsåret. Eleverna får många tillfällen att arbeta med konkret material och uppleva former. De får göra olika slags jämförelser av storlek eller antal, samt att sortera och strukturera. Innehållet i materialet Former Talen 1-5 Mäta och jämföra Talen 6-10 Tid och rum

Innehåll

Former- Del 1 

I kapitlet får eleverna arbeta med geometriska former. 

Talen 1-5- Del 2

Här arbetar vi med talens namn, antal och deras plats i talraden. 

Mäta och jämföra- Del 3

Kapitlet handlar om att mäta och jämföra olika föremål beträffande längd, vikt och volym.

Talen 6-10- Del 4

Här arbetar vi med talens namn, antal och deras plats i talraden. 

Tid och rum- Del 5

Här arbetar vi med lägesord, dygnet och dess delar samt veckodagarnas ordning. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -