👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteDirekt Borgen 4A

Skapad 2017-09-18 14:35 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Matematikundervisning som utgår från läromedlet Matteborgen 4A
Grundskola 4 Matematik
Under ht-17 kommer vi att arbeta med taluppfattning, addition och subtraktion, geometri, multiplikation och division, samt tabeller och diagram. Vi arbetar i läroboken "Matteborgen 4A".

Innehåll

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:
 • använda stora tal
 • avläsa en tallinje
 • använda dig av räknestrategier för att addera och subtrahera stora tal
 • arbeta med geometriska figurer och hur man beräknar omkrets
 • omvandla längdenheterna från mm till m
 • använda multikplikation och division och hur dessa hör ihop
 • använda kort division
 • analysera enklare tabeller och diagram och hur man avläser dessa

 Hur bedömer jag din förmåga:

 • genom att lyssna när du deltar i gruppdiskussioner och problemlösningssituationer
 • genom att göra diagnos efter varje kapitel som fokuserar på specifika kursmoment
 • genom fortlöpande samtal under lektioner
 • genom inlämningsuppgifter och tester
 • genom mattescreening

Syfte-förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla förmågan att lösa problem med hjälp av matematik.

Du ska utveckla förmågan att välja lämplig metod och även utveckla din förmåga att använda matteord (matematikens uttrycksformer) när du jobbar själv, i mindre grupp eller i större grupp. 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att delta i diskussionsuppgifter till varje nytt kapitel som en introduktion. 

Du kommer att vara med på genomgångar kring nya moment i kursen. 

Du kommer att arbeta med enskilda uppgifter och gruppuppgifter. 

Du kommer att arbeta med matteboken Matteborgen 4a och med andra matematiska problem. 

Du kommer att öva på t.ex. multiplikationstabellen genom att öva med tabellkort, digitalt och på papper.

Du kommer att få rita och bygga geometriska figurer. Du kommer få utföra undersökningar, rita och läsa av diagram och tabeller.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6