Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Mått, materia och värme

Skapad 2017-09-18 14:37 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 7 Fysik
Att det finns olika fenomen i naturen och i ens omgivning råder det inga tvivel om. Att en varmluftsballong stiger när man eldar lite kan många ha sett, men att sedan förstå hur- och varför det är på det sättet kanske vi inte alltid funderar så mycket på. Fysiken handlar om att förstå sig på sin omvärld och hur- och varför saker sker runt omkring en. Nu fokuserar vi framför allt på densitet och värme, men även lite på mått och meteorologi. Tänk på att det är coolt att lära sig nya saker och förstå lite av världen du lever i.

Innehåll

Tidsåtgång: Ca 4-5 veckor
Prov: tisdag 25/9 (V.39)

Boksidor: s. 24-57

Begrepp som förekommer på området

Storhet   
Enhet

SI-enhet
      
Prefix
             
Mäta
             
Metersystem

Volym
           
Massa

Materia          
Atom 
Molekyl          
Densitet 
Arkimedes    
Värme 
Värmeutvidgning 
Temperaturskalor 
Värmeenergi                             
Fast                  
Flytande 
Gas                 
Kondensation 
Stelning          
smältpunkt 
Kokpunkt 
Värmetransport 
Högtryck        
Lågtryck
Väder              
Klimat 


Konkreta mål utifrån kunskapskraven
Du ska lösa en enklare uppgift/fråga genom en praktisk undersökning. När du vet uppgiften så ska du planera en enkel laboration som ska lösa uppgiften/svara på frågan. 
Du kommer sedan att göra försöket praktiskt med hjälp av en färdig planering som läraren gjort.
Efter det praktiska, så kommer laborationen att diskuteras genom att du svarar på 3-4 frågor om resultatet.

Du ska visa dina kunskaper på området genom att förklara hur- och varför olika fysikaliska fenomen inträffar t.ex. varför en varmluftsballong stiger när man eldar under, eller varför vissa saker flyter på vatten, medan andra saker inte gör det.
När du gör dina beskrivningar, så ska du visa att du förstår och använder dig av de fysikaliska orden (på området) så korrekt som möjligt.


Undervisningen
- Lärarledda genomgångar (tavlan, Powerpoint)
- Diskussionsfrågor i smågrupper/helklass
- Laborationsövningar/Demostrationer
- Gemensam läsning av läroboken
- Individuellt arbete med frågor

Vi kommer tillsammans diskutera och resonera runt nödvändiga begrepp och fenomen inför prov. 
Vi kommer att göra laboration/er där viktiga steg diskuteras inför kommande laborationstest.


Bedömning
Bedömningen sker med hjälp av prov och laborationstest, men delaktigheten under lektionerna är naturligtvis också en del av den totala bedömningen.

 

Att tänka på inför bedömning - Hur?
Det är viktigt att du får koll på de fysikaliska orden (begreppen), så att du vet i vilka sammanhang de förekommer. Försök också att fundera över hur de olika greppen hör ihop; vilka samband som finns emellan dem. Var även delaktig med dina frågor/funderingar och låt andra få höra dina förklaringar.
När det gäller laborationerna arbeta lugnt och metodiskt, försök att tänka på att någon annan ska kunna följa dina anvisningar när du planerar en laboration.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: