👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fördjupningsarbete Teknikhistoria År 7-9

Skapad 2017-09-18 14:42 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Teknik
I detta arbete kommer du att fördjupa dig och lära dig mer om någon del av teknikhistoria. Följ punkterna nedan:

1.) Välj en historisk upptäckt eller uppfinning, som du imponeras av eller tycker är intressant.

2.)Ta sedan reda på mer om just den uppfinningen och skriv en text om den. Viktigt att du formulerar dig med egna ord men använder dig av de begrepp du kommer att stöta på, dvs så länge du vet vad de innebär.

4.) Som stöd kan du försöka att besvara följande frågor: Hur fungerar uppfinningen? Vad används den till? När uppfanns den? Hur många människor använder sig av den idag? Har uppfinningen utvecklats över tid? Begränsa dig dock inte enbart till dessa frågor utan ta med den information som du anser är intressant.

5.) Hur har uppfinningen påverkat ditt liv och hur använder du den?

Redovisning av arbete sker genom skriftlig rapport samt en kort muntlig presentation.

Innehåll

Syfte


Centralt Innehåll


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknik kunskapskrav år 7-9

F
E
C
A
Tekniska lösningar i vardagen
 • Tk  7-9
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Tekniska system i samhället
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Konsekvenser av tekniska lösningar
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.