👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligioner: judendom, kristendom och Islam

Skapad 2017-09-18 15:27 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vi kommer under höstterminen studera tre världsreligioner; judendomen, kristendomen och islam. Vi kommer att fokusera på: hur människor inom olika religioner lever med och uttrycker sin tro hur de tre syskonreligionerna praktiseras olika etiska frågor och livsfrågor inom judendom, kristendom och islam Du kommer även att öva dig på att söka information och värdera denna på ett källkritisk sätt. Arbetssätt: Lärarledda genomgångar, skriftliga arbetsuppgifter, diskussioner, se filmer och olika redovisningar.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re

Matriser

Re
Religion år 7-9

Kunskapskrav

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Världsreligionerna
Eleven har **grundläggande** kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att **beskriva** centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har **goda** kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att **förklara och visa på samband mellan** centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att **förklara och visa på samband och generella mönster kring** centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter & skillnader
Dessutom för eleven **enkla** resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven **utvecklade** resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven **välutvecklade och nyanserade** resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Eleven kan också föra **enkla** resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som **till viss del** för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra **utvecklade** resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som **för resonemanget framåt**.
Eleven kan också föra **välutvecklade och nyanserade** resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som **för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det**.
Moraliska frågeställningae, värderingar, etiska begrepp & modeller
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i **huvudsak** fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett **väl** fungerande sätt.