👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska Åk 6-7

Skapad 2017-09-18 15:28 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Gällande version from läsåret 2014/2015 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 6 – 7 Modersmål
Modersmålet har stor betydelse för barnets identitet och självkänsla och är grunden för elevens förmåga till inlärning. Eleven lär sig sitt andraspråk och andra ämnen lättare. Vi kommer under höst terminen att läsa olika slags texter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att använda det arabiska språket skriftligt och muntligt. Du kommer även att få utveckla din förmåga att kunna läsa och förstå olika texter förstå innehållet och kunna översätta till svenska.

Bedömning - vad och hur

Du ska visa att du vågar använda det arabiska språket muntligt och skriftligt.

Du visar vad du kan

 • genom att vara aktiv och delta på lektionerna
 • genom att du arbetar i läroboken.
 • skriver faktatexter

Undervisning och arbetsformer

 • Vi kommer att jobba med textboken där vi läser och översätter orden och texterna tillsammans.
 • Vi kommer att skriva olika texter på arabiska.
 • Vi kommer att läsa och förstå innehållet i texterna.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6