👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

förstarka ordförrådet på arabiska

Skapad 2017-09-18 15:55 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Detta arbetar vi med: o Alfabetet och skriva rätt skrivtecknen. o Djur och nämn. o Frukter och grönsaker. o År tider och dag tider ex. dager, månader, timme och år. o Numer och lite matematik på arabiska. o Texter.
Grundskola 7 – 9 Modersmål Modersmål

Arabiska är modersmål för ca 340 miljoner människor och ett viktigt språk för ca en miljard muslimer över hela världen2 . Arabiska var ett viktigt språk för vetenskapen och har haft stor betydelse för utvecklandet av bl.a. matematik, kemi och medicin under medeltiden och därför har många språk ett antal låneord från arabiskan såsom det matematiska ordet algebra. I Sverige är elever med arabiska som modersmål.

Arabiska som modersmål ser vi att eleverna ska tillägna sig kunskaper om språkets
uppbyggnad för att kunna göra jämförelser mellan sitt modersmål och det svenska språket, och därigenom utveckla sin tvåspråkighet. Pedagogernas engagemang i att utveckla MSA hos eleverna är självklar för att det är MSA som har nedtecknad grammatik och inte dialekterna. Vi menar att det finns många hinder som står i vägen för inlärning av arabiska som modersmål. Vi kommer därför att diskutera dessa hinder och speciellt undersöka elevernas språkmedvetenhet som bl. a. fonologisk medvetenhet och vokalisering.

(http://muep.mah.se/bitstream/handle/2043/9540/att_skriva_p%C3%A5%20_standardarabiska.pdf?sequence=1)

Innehåll

Avsnitt 1

Mål:

Målet med undervisningen är att stärka elevens arabiska kunskaper samt att öka intresset för modersmålet.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Ø Din förmåga att uttrycka dig muntligt.

Ø Din förmåga att lära känna arabiska bokstäver.

Ø Vet mellanskillnad.

Ø Vet hur kan börja och sluta berätta tal med bra sätt.

Att skriva mycket bra på arabiska det innebär elever är blir duktiga och de kan beskriva allting med moderspråk .

Elever kan specifikera saker och de vet vad är skillnader mellan saker och uttalar .

Elever kan skapa tema och göra eget presentation om det tex.

Tema om tandar :

Vad är tandar ?

Hur kan vi skydda våra tänder ?

Vad är bra och dålig för våra tänder ?

Hur kan vi  behandla våra tänder ?

Vad är tänder funktion ?

Vad är tänder inflammation ?

 

 

Avsnitt 2 Hur man Lär dig tala & amp ; Skriv det arabiska språk .

Show Fler Instruktioner
1

Läs en bok eller hemsida om arabisk grammatik för att få en grundläggande förståelse av strukturen i språket . Läs högt för att öva ditt uttal av orden och förbättra din förmåga att tala . Även om många material skrivs ut med det engelska uttalet av orden , regelbundet arabisk skrift så att du kan öva att skriva orden du lär dig . Köpa 2

Registrera dig för en online arabisk klass för att ytterligare öka din arabisktalande färdigheter. Arabiska klasser erbjuda alla elever grammatik rådgivning , tala övningar och skrivutmaningar. För att få ut det mesta av klassen , komplett läxor snabbt och regelbundet klassmaterial.
3 < p > Skriv ut ordförråd ord varje dag för att förbättra din skriftliga färdigheter . Skriv varje ord flera gånger och försöker skriva ord från minnet . Tillsätt några nya ord varje dag tills du har en betydande ordförråd.
4

Review arabiska flashkort varje dag att memorera ny grammatik och förstärka ord som du redan känner till . Regelbundet frågor till dig själv på orden för att se till att du inte bara känna igen och förstå definitionen av ordet , men att du kan skriva det från minnet .
5

Lyssna på arabiska ljud-CD , poddsändningar , musik eller tv. Ofta lyssnar på arabiska kommer inte bara att förbättra din förmåga att förstå talad arabiska, men kommer också att öka ditt ordförråd och förbättra din förmåga att tala . Lyssna på sändningen flera gånger och försöka förstå vad talaren säger. Skriv ner alla ord som du inte förstår och slå upp dem senare i din ordlista. Tala tillsammans med sändningen så mycket som möjligt att arbeta på ditt uttal . 

(http://sv.educationcollege.info/continuing-education/be-self-taught/1012065928.html)

Uppgifter

  • Skriva

Matriser

Ml
Förstärka ordförrådet på arabiska

bedömning

Kunskapskrav: Eleven kan: i. Göra enkla redogörelser av olika textens innehåll. ii. Samtala och diskutera varierande ämne och framföra sina åsikter på ett enkelt sätt. iii. Jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska. iv. Förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser. Tillämpning Eleverna visar deras förmågor och kunskaper genom muntlig Och skriftiga presentationer. Förklara tydligt för elever vad de ska kunna om de ska få rätt betyg enligt betygens riktlinjer: Betyg E – Eleven borde läsa åldersanpassade texter utan att haka sig flera gånger. – Eleven borde förstå sammanhanget av texten de läser och kunna sammanfatta de muntligt och skriftligt. – Eleven hittar anpassade metoden att ta sig igenom texten. – Delta i enkla samtal om ämne de känner till – Skriver enkla texter med en viss variation. Betyg C – Eleven borde läsa åldersanpassade texter utan större hinder. – Eleven borde göra tydliga sammanfattningar av texten muntligt och skriftligt. – Eleven håller sig till reglarna som gäller för olika slags texter. – Eleven resonemangen är mera utvecklade och deras analys är djupare. – Skriver mera utvecklade texter med tydliga argumentationer och tankegångar som är skrivna med större språklig variation. Betyg D kräver att eleven uppfyller hela kraven på D och en del för C, och det gäller samma för betyg B. Betyg A – Eleven borde läsa åldersanpassade texter nästan obehindrad med bra uttal och melodi. – Eleven borde göra tydliga sammanfattningar med bra grunder och goda argument av texten muntligt och skriftligt. – Eleven behärska olika normer som gäller för olika slags texter. – Eleven resonemangen är välutvecklade och deras analys är mer djup och läsa mellan raderna och ha förstående för helheten. – Skriver strukturerade texter med tydliga argumentationer och tankegångar som är skrivna med stor språklig variation.
  • Ml  A 9   Eleven kan samtala om varierande ämnen genom att lyssna till andras åsikter och framföra egna väl underbyggda åsikter och argument med ett ändamålsenligt ordförråd.
  • Ml  A 9   Dessutom genomför eleven muntliga presentationer på ett väl fungerande sätt.
  • Ml  A 9   Eleven kan med flyt läsa olika slags texter.
  • Ml  A 9   Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
  • Ml  A 9   Utifrån sitt modersmåls särdrag kan eleven skriva texter med god anpassning till olika sammanhang.
  • Ml  A 9   Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas.