👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall för planering Bårslöv-Gantofta förskoleområde

Skapad 2017-09-18 16:02 i Tofta förskola Helsingborg
Förskola
Vårt gemensamma tema i förskoleområdet är BARNS SPRÅKANDE. Varje avdelning bryter ner temat till projekt utifrån barngruppens intressen och erfarenheter. Använd stödfrågorna som hjälp när ni gör er planering.

Innehåll

Projekt

Varför valde ni detta projekt?

Hur tar ni tillvara på barnens intressen och erfarenheter? 

Hur synliggör ni projektet i lärmiljön?

Vilka metoder, arbetssätt och strategier tänker ni använda er av?

Hur tänker ni utmana barnens språkliga och kommunikativa förmåga (samtliga uttrycksformer)? 

Hur tänker ni utmana barnens matematiska och naturvetenskapliga förmågor?

Hur tänker ni arbeta med barnens delaktighet och inflytande?

Hur gör ni arbetet med likabehandlingsplanen levande i vardagen?

Hur tänker ni göra föräldrarna delaktiga?

Hur tänker ni följa upp och utvärdera ert arbete?

Glöm inte ange nedan vilka mål ni strävar mot.