👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematiska resonemang och uttrycksformer i tema "Jaget"

Skapad 2017-09-18 16:45 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola F Matematik
Vi arbetar med grundläggande förståelse av matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva tid, form och förändring.

Innehåll

1. Lärande:

 • jämförelseord; fler än/färre än,flest/färst, ett mer/ett mindre, lika många, före/efter
 • stapeldiagram
 • geometriska former
 • årstiderna och månadernas namn, samt datumet då eleverna föddes

 

2. Så här ska vi arbeta:

 • Vi diskuterar olika problem och lösningar
 • Kategoriserar olika saker under rätt årstid
 • Sjunger månadssången
 • Skapar stapeldiagram utifrån elevernas favoritfrukt, favoritaktivitet samt under vilken årstid de föddes i
 • Skapa film på "green-screen"; eleverna skapar egna filmer om "deras" årstid
 • Eleverna intervjuar varandra och för in svaren i egna stapeldiagram 
 • Eleverna går på formjakt
 • Sjunger formsång
 • Läser saga om "gumman cirkel"
 • Arbetsblad med olika geometriska former
 • Eleverna tar reda på vilka former de kan hitta på utsidan av sitt hus

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -