👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden HT17

Skapad 2017-09-18 17:07 i Skolbyns skola Hudiksvall
Eleverna lär sig om de nordiska länderna, dess likheter och skillnader. De lär sig använda kartbok för att hitta geografiska platser och söka information om natur- och kulturgeografi.
Grundskola 5 SO (år 1-3) Geografi
Var ligger Hekla och varför sprutar det eld? Vad är en fjord och hur bildas den? Varför är det olika färger på olika områden när vi studerar kartor? Ligger Helsingfors i Danmark? Du kommer att få reda på massor om de nordiska länderna och är du inte redan expert så kommer du att bli det!

Innehåll

Syfte LGR 11

Centralt innehåll LGR 11

Arbetssätt/Metoder

- läsa faktatext i i arbetsböcker

- se på Geografens testamente: Norden

- skriftliga arbetsuppgifter knutna til pedagogisk  film, faktatext och kartbok

- diskussioner, genomgångar och redovisningar i större och mindre grupp

 

Det här ska du kunna

- sätta ut ländernas namn, de största städerna, bergen, öarna och vattendragen i Norden

- använda atlas och förstå olika karttecken

- använda karta för att göra jämförelser på olika sätt mellan länderna

- se likheter och olikheter bland Nordens befolkning, samt dess levnadsvillkor

- statsskick, folkmängd

- några typiska särdrag för varje land

- något om ländernas historia

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6

Matriser

SO Ge
Norden

På väg att nå målen
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Länder och huvudstäder
Jag kan namnge huvudstäderna, de största städerna och beskriva deras lägen.
Jag kan namnge alla stora städer och beskriva deras lägen.
Läge, regioner
Jag kan beskriva var de nordiska länderna ligger.
Jag kan beskriva ländernas läge i Norden.
Öar, berg och vatten
Jag kan namnge många öar, berg och vatten och visa var de ligger på kartan.
Jag kan namnge de flesta öar, berg och vatten och visa var de ligger på kartan.
Jämföra
Jag kan visa skillnader mellan alla fem länderna när det gäller befolkning, yta och natur
Jag kan visa skillnader mellan alla fem länderna när det gäller befolkning, yta och natur och förklara sambanden.
Använda kartan
Jag kan använda mig av enkla topografiska och tematiska kartor för att samla information.
Jag kan använda mig av en karta, dess register och rutsystem för att hitta geografiska platser.
Natur och naturtillgångar
Jag kan berätta hur naturen ser ut i alla Nordiska länder och om några naturtillgångar som finns där.
Jag kan berätta hur naturen ser ut i alla Nordiska länder och jämföra dem med varandra. Jag kan berätta om naturtillgångarna och hur de används.
Historia
Jag kan berätta något om de flesta ländernas historia.
Jag kan berätta något om alla ländernas historia.