👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassificering, sortering och mönster

Skapad 2017-09-18 18:30 i Björklinge skola F-2 Uppsala
Grundskola F – 9
Du ska arbeta med sortering och mönster.

Innehåll

Tid Beräknad tidsåtgång och period för genomförande Augusti, september

Mål från LGR11 Del 1

Övergripande mål och riktlinjer Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.

Mål från LGR11 Del 2

Övergripande mål och riktlinjer.

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla dessa förmågor.

  • analysförmåga
  • kommunikativ förmåga
  • begreppslig förmåga
  • förmåga att hantera information
  • metakognitiv förmåga

LGR11 Kursplanens centrala innehåll                                                                                                                                                     

 Detta innehåll kommer att behandlas Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Undervisning

Hur undervisningen kommer att utformas för att eleven skall ges förutsättningar att nå målen för arbetsområdet

Klassificera och sortera föremål efter olika egenskaper.      

Mönster i ramsor, sånger och sagor.    

Spel och lekar.

Tema 1 i Tänka, resonera och räkna i förskoleklass.                                                                                                                              

 

IT                                                                                                                                                                                                           

Hur IT används I undervisningen

Dokumentation och appar.

Tillämpning

Hur eleven ska få visa sina förmågor

Genom elevdokumentation, resonemang och samtal.
 

Bedömning

Läraren kommer att bedöma hur du använder de olika förmågorna.