👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgården åk 3

Skapad 2017-09-18 19:43 i Malmaskolan Flen
Hur kan det komma sig att det finns så många bondgårdar runt Hedemora? Vilka djur finns det och vad odlar man? Hur ser nutidens bondgård ut? Vilka produkter får vi från bondgården? Hur kan vi konsumenter tänka för att värna om vår miljö?
Grundskola F – 6 Teknik Svenska NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Vi ska läsa om bondgården och dess djur och växter. Vi har under åk 2 gjort studiebesök på Grinda gård och tittat på hur arbetet går till. Vi ska nu lära oss vilka varor vi får från bondgårdarna och hur vi kan tänka på miljön när vi handlar.

Innehåll

Syfte - koppla läroplanens syfte hit

Centralt innehåll

Djur och växter i närmiljön - namn, fakta, produkter

Teknik - vad ser vi för teknik och hur har den förändrats?

Samhället - varför finns det bondgårdar i vår närmiljö?

Miljö - hur kan vi påverka miljön genom våra val av matvaror?

Undervisningens innehåll

Aktiviteter

Börja med att skriva vad du vet om bondgården. Gör gemensam text om vad klassen vet.

Arbeta med odlingslandskapet, kartboken och SO-boken samt NO-boken

Arbeta med djuren och sädeslagen, Djuren på gården,

Se filmer

Studiebesök

Begrepp

produkter, konsumenter, odlingslandskap, sädeslag, maskiner och redskap, ord om djuren ex foder, gris, kulting osv, KRAV, ekologisk,

Bedömning - koppla till kunskapskraven för E

Du ska kunna svara på frågorna:


Vilka djur finns det och vad odlar man på en bondgård?
Hur ser nutidens bondgård ut?
Vilka produkter får vi från bondgården?
Hur kan vi konsumenter tänka för att värna om miljön?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3

Matriser

NO Sv Tk SO
Bondgården

På god väg
Kan
Djurens namn
Du ska känna till och kunna namnge några av djuren som lever på bondgården.
 • NO  1-3
 • NO   3
Du är osäker på djuren som lever bondgården, och deras namn.
Du känner igen och namnger några av djuren som lever på bondgården.
Produkter från djuren
Du ska känna till vad vi får från några av djuren på bondgården.
Du är osäker på vad vi får från några av djuren på bondgården.
Du känner till vad vi får från några av djuren på bondgården.
Odling
Du ska känna till vad bonden odlar och våra sädesslag
Du är osäker på vad bonden odlar och våra sädesslag
Du känner till vad bonden odlar och våra sädesslag
Förr och nu
Du känner till skillnader i bondens arbete/vardag och kan jämföra förr och nu
Du är osäker på vad som skiljer bondens vardag och arbete förr och nu
Du känner till skillnader i bondens arbete/vardag och kan jämföra förr och nu