Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft & tryck och värme vt åk 4-19-

Skapad 2017-09-18 20:29 i Lunds skola Hudiksvall
En planering över arbetet med kap 6 & 7 i "Boken om fysik och kemi"
Grundskola 4 – 5 Fysik
I vår kommer vi att arbeta med kap 6 & 7 i "Boken om fysik och kemi". Dessa kapitel berör tex: vad luft är, vad som händer när lufttrycket ändras, föroreningar i luften, hur värme sprider sig, temperaturer och väder och hur man kan hålla kvar värme.

Innehåll

Du kommer bland annat att få möjlighet att lära dig:

Vad luft är
Att luft tynger och trycker
Om högt och lågt tryck
Vad som händer när trycket ändras
Att luft kan ge kraft åt maskiner
Om föroreningar i luften

Hur värme sprider sig
Om temperatur och väder
Hur man håller kvar värme
Hur djur klarar stark kyla

Undervisningens innehåll: Hur?

Så arbetar vi

 • Vi jobbar med "Boken om Fysik och Kemi" (Libers förlag) med tillhörande arbetsbok.

 • Vi har genomgångar av bokens kapitel.

 • Vi jobbar enskilt och i grupp med frågor och uppgifter i arbetsboken.

 • Vi kontrollerar att uppgifterna är gjorda och att svaren är korrekta.

 • Vi jobbar med arbetsblad som är kopplade till bokens olika kapitel

 • Vi har enkla skriftliga kunskapskontroller.

 • Vi ser faktafilmer om ämnen som tas upp i kapitlen.

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån hur väl du deltar i diskussioner i klassen.
Du kommer att bedömas utifrån hur väl du kan förklara olika begrepp (t.ex blandning) och experiment (t.ex vilka ämnen som löser sig i vatten).
Du kommer att bedömas utifrån hur väl du svarat på frågorna när vi har gjort tester.

Syfte

Undervisningens innehåll: Vad?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: