👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom, judendom och islam - tre av världsreligionerna

Skapad 2017-09-18 20:45 i Hemsjö kyrkskola Alingsås
Pedagogisk planering för religionerna kristendom, judendom och islam.
Grundskola 1 – 3 Religionskunskap
Vad är religion? De tre religionerna kristendom, judendom och islam är 3 av våra världsreligioner. De har mycket gemensamt. Vad finns det för likheter?Vad finns det för skillnader? Du ska få veta lite om deras viktigaste texter, högtider och traditioner.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Arbetsområdet handlar om vad religion är och vad människor tror på. Vi kommer att arbeta med de tre religionerna kristendom, judendom och islam.

 • viktiga platser och byggnader
 • tankar om rätt och fel
 • att känna till skillnader och likheter i de olika religionerna.
 • högtider och symboler 

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att arbeta så här:

 • gemensamma genomgångar och diskussioner
 • titta på film och bildspel

 

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer bedöma din förmåga att berätta om:

 • de olika högtiderna i respektive religion
 • de olika symbolerna
 • någon berättelse ur respektive religion
 • någon likhet och skillnad mellan religionerna

Kopplingar till läroplan

 •  
  Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
 •  
  Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Hur du får visa vad du kan:

Du ska visa att du kan göra jämförelser och se likheter och skillnader mellan de tre religionerna.

Du visar det genom att delta i diskussioner under arbetets gång samt en skriftlig summering efter arbetsområdets slut, med eller utan bildstöd.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3