👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi arbetar med fjärilar

Skapad 2017-09-19 07:35 i Lövstalöts förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Under en utflykt till kung Skutes hög röstade vi gemensamt fram vad vår grupp ska heta. Vi fick otaliga namnförslag, men det namn som fick flest röster var "Fjärilsgruppen". Barnen i gruppen intresserar sig mycket för olika fjärilar och larver, nyckelpigor och spindlar de ser på förskolegården och under våra utflykter och vi bestämde oss för att just nu vill vi lära oss mer om fjärilar.

Innehåll

För att uppmärksamma läs- och skrivkunnighetens dag började vi med att barnen fritt fick färglägga en fjäril. De fick sedan bokstäverna i sina namn och i uppdrag att limma sitt namn på sin fjäril. Vi delade in barnen i smågrupper för att möjliggöra att vi pedagoger skulle hinna med att stötta och reflektera tillsammans med barnen. Detta blev ett tillfälle då barnen kunde öva på läs- och skrivriktningen och bokstäverna i sitt namn. Vi kommer vid nästa innetillfälle att gå vidare med att titta på några av våra vanligaste fjärilar i Sverige. Vi kommer också att gå igenom fjärilens utvecklingsstadier från ägg till larv till puppa till fjäril. Barnen kommer att få höra en flanosaga (bilder) om fjärilens utveckling och vi kommer även att måla fjärilar med flaskfärg. Pedagoger i gruppen är Nettan och Susanne A

Kopplingar till läroplanen

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016