👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligioner

Skapad 2017-09-19 07:50 i Pepparedsskolan Mölndals Stad
Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vi ska träna kunskaperna kring:

-vad begreppet religion innebär

-religioner och platser för religionsutövning

-några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam, judendom.

-några berättelse ur Bibeln, Tora och Koranen samt dess innebörd

Innehåll

The big Q

Vad finns det för likheter och skillnader mellan de tre största världsreligionerna och hur påverkar dessa barns levnadsvillkor i världen?

Kunskapskrav


Centralt innehåll


Arbetsgång

-EPA-metoden om vad religion är och avslutningsvis om likheter och skillnader

-VÖL-modell.

-Vi kommer att se och reflektera kring filmer om världsreligioner och religionskunskap. Rättens riddare (diskussion kring fördelar och nackdelar med religionsfrihet), Mötesplats Jorden (diskussion om barn med olika liv och religioner), Bibelns äventyr skapelsen 1-2 (diskussion om olika sätt att se på hur världen skapades, dvs. Skapelseberättelsen eller The Big Bang).

-Begreppsförståelse

-Läsa faktatexter om de tre största världsreligionerna. PULS och Boken om SO.

-Läsa berättelser ur bibeln, toran och koranen.

-Diskussion kring gyllene regelns närvaro i alla religioner.

-Schema för jämförelse av likheter och skillnader.

Förmågor


Begrepp

Jesus, bibeln, kyrka, präst, rabbin, tora, synagoga, Muhammed, imam, moské, koranen, religion, religionsfrihet

Bedömning

-din förmåga att kunna förklara begrepp.

-din förmåga att delta i diskussioner kring olika högtider, symboler och platser för religionsutövning.

-din förmåga att se likheter och skillnader mellan de tre största världsreligionerna.

-din förmåga att kunna jämföra hur de olika religionerna påverkar barns levnadsvillkor.

-din förmåga att återge delar av de olika berättelserna i tal, skrift och bild.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3