👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - skriva

Skapad 2017-09-19 09:15 i Grebbestadsskolan Tanum
Grundskola 2 Svenska
Vi skriver olika slags berättelser och faktatexter. Ni skriver både för hand och i ipaden. Vi tränar på att ge och ta respons. Vi kommer träna på några av svenskans skrivregler såsom när vi skriver med stor eller liten bokstav, när en mening är slut och vilket skiljetecken vi skall använda.

Klassen startar också en detektivbyrå. Spännande!

Innehåll

Syfte

För att du skall bli ännu bättre på ditt egna skrivande skall vi öva på svensk grammatik. Vi kommer träna på några av svenskans skrivregler såsom när vi skriver med stor eller liten bokstav, när en mening är slut och vilket skiljetecken vi skall använda. Vi kommer träna oss på hur meningar är uppbyggda och vilka ordklasser som brukar finnas med i vårt språk. 

Centralt innehåll

Mål - det här bedöms

Du skriver egen text och använder dig av gemen, versal, skiljetecken både på iPad och förhand.

Det här ska du kunna:

- Skriva korta berättelser; saga, deckare.

- Skriva faktatext.

- Ge respons på klasskamratera texter.

- Få respons på egna texter.

- Veta när gemen/versal skall användas.

- Göra mellanrum mellan orden.

- Avsluta mening med skiljetecken på rätt ställe.

- Veta vilka som är våra vokaler och vad det är som är annorlunda med dessa.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv
Bedömningsmatris i svenska, åk 1-3

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.