👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 2

Skapad 2017-09-19 09:23 i Grebbestadsskolan Tanum
En bild kan säga mer än tusen ord......
Grundskola 2 Bild
Bilden har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omger oss ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla oss och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefull för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:

 • skapa bilder med olika tekniker, redskap och material
 • klippa, klistra och måla (både fritt och innanför linjer)
 • uttrycka egna upplevelser och kunskaper i bild
 • skapa bilder till egna arbeten i SV,NO.
 • delta i samtal om bilder t ex vad bilderna berättar

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

 • Du deltar aktivt i bildlektioner och bildaktiviteter.
 • Du sparar dina bildarbeten i din bildmapp.
 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Under en bildlektion varje vecka samt även integrerat i svenska och NO kommer du att arbeta med att:

 • göra bilder i olika tekniker och material ( t ex oljepastell och vaxkritor, vattenfärg och färgpennor)
 • träna på olika finmotoriska aktiviteter som behövs vid bildskapande (t ex klippa, klistra, måla innanför linjer etc.)
 • göra egna bilder till t ex sagor, berättelser och enkla faktatexter
 • göra bilder till egna upplevelser och kunskaper
 • titta på olika bilder och samtala om vad bilden berättar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3