👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering i svenska läsåret 17/18

Skapad 2017-09-19 09:44 i S-Kungsmarksskolan Munkedal
Grundsärskola 7 – 9 Svenska
Detta är en grovplanering utifrån föregående läsårs utvärderingar.

Innehåll

Vi kommer ha nio svensklektioner varje vecka. Varje lektionstillfälle har sina uppgifter, med olika innehåll.  Detta gör vi för att svenskundervisningen ska bli så varierad som möjligt samtidigt som eleverna vet vad de ska arbeta med på de olika lektionerna.

Vid varje lektion skrivs dagens mål med uppgiften upp på tavlan så att eleverna vet vad som förväntas av dem.

Eleverna har ordkunskap, högläsning, handstil, läsa och förstå en text (muntligt), svara på frågor till en text (skriftligt) samt boksamtal varje vecka.

Dokumentation av detta arbete sker på olika sätt. Vid ett par lektioner är det lösblad som vi sparar elevvis för att kunna använda som underlag för fortsatt arbete samt för bedömning av eleverna kunskaper. Eleverna har också egna böcker utifrån sin kunskapsnivå. Dessa böcker används för undervisning och bedömning. De muntliga förmågorna följs upp via skriftlig dokumentation av en av de undervisande vid till exempel boksamtal och läslyftet.

Vid några temaarbeten ingår svenska. Ibland väljer vi att ge eleverna tillfällen att öva sig utan bedömning och ibland bedöms deras kunskaper inom svenskan och då framgår det av planeringen.

 

 

Matriser

Sv
Kunskapskrav Svenska år 9

Tala, lyssna och samtala

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att **medverka** i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett **delvis fungerande** sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett **väl fungerande** sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och **bidrar** till att framföra egna åsikter och argument.
I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och framför egna **delvis underbyggda** åsikter och argument.
I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och framför egna **väl underbyggda** åsikter och argument.
Dessutom kan eleven **medverka** i att planera och genomföra muntliga presentationer.
Dessutom kan eleven planera och genomföra muntliga presentationer på ett **delvis fungerande** sätt.
Dessutom kan eleven planera och genomföra muntliga presentationer på ett **väl fungerande** sätt.
I arbetet med presentationerna **medverkar** eleven i att välja och använda några verktyg och digitala medier.
I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett **ändamålsenligt** sätt.

Läsa och skriva

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan med **stöd av bilder** läsa texter från olika genrer.
Eleven kan med **visst flyt** läsa texter från olika genrer.
Eleven kan med **flyt** läsa texter från olika genrer.
Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett **delvis relevant** sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett **relevant** sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och **viss anpassning** till mottagare och syfte.
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och **god anpassning** till mottagare och syfte.
Dessutom **medverkar** eleven i att strukturera texterna genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett **delvis fungerande** sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett **väl fungerande** sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
Eleven kan skriva med läslig hand¬stil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett **ändamålsenligt** sätt.

Berättande texter och sakprosatexter

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven **medverkar** i att jämföra och beskriva olika sorters texter.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter på ett **delvis fungerande** sätt
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter på ett **väl fungerande** sätt
Eleven kan också **bidra** till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer
Eleven kan också föra **enkla** resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
Eleven kan också föra **välutvecklade** resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.

Språkbruk

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven **bidrar** till att anpassa sitt språk till olika situationer och sammanhang.
Eleven anpassar **delvis** sitt språk till olika situationer och sammanhang.
Eleven anpassar sitt språk **väl** till olika situationer och sammanhang.
Eleven **bidrar** till att anpassa texterna till mottagare och syfte.
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och **viss anpassning** till mottagare och syfte.
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och **god anpassning** till mottagare och syfte.

Informationssökning och källkritik

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **medverka** i att hämta information från olika källor och medier och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information från olika källor och medier och för då **enkla** och **delvis underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information från olika källor och medier och för då **välutvecklade** och **väl underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Dessutom kan eleven **medverka** i att söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.
Dessutom kan eleven på ett **delvis fungerande** sätt söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.
Dessutom kan eleven på ett **väl fungerande** sätt söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.