👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1

Skapad 2017-09-19 10:01 i Hamburgsundskolan Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 1 Svenska
Under första skolåret kommer du att arbeta med arbetsområdet läsa, skriva och tala. Du kommer att träna på alfabetet. Du kommer att träna på att forma bokstäverna, skriva ord och meningar. Du kommer träna på att läsa enkla texter.

Innehåll

Mål 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla

 

- din förmåga att koppla ljud och bokstav

- din förmåga att forma stora och små bokstäver

- din förmåga att skriva ord 

- din förmåga att skriva en mening med stor bokstav och punkt

- din förmåga att ha mellanrum mellan orden

- din förmåga att kunna alfabetet, vokaler och konsonanter 

Undervisning

Vi kommer att arbeta med bl a:

 

 • Bokstavsloggen - träna bokstäver för hand
 • Qnoddarna - app på Ipad där eleven tränar bokstäver, ord och meningar
 • elevspel.se
 • Skriva egna berättelser
 • Läsläxa
 • En läsande klass

 

Bedömning – (se matris ”Nya språket lyfter” nedan)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv
Nya språket lyfter

1
2
3
4
Läsa A
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.
Jag känner igen en del ord när jag läser.
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord.
Skriva A
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord.
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg.
Avstämning A
Läsa Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser.
Skriva Jag börjar skriva för att uttrycka mig.
Läsa B
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text.
Skriva B
Jag kan skriva ord och korta texter.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text.
Avstämning B
Läsa Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel.
Skriva Jag kan skriva kortare texter med enkelt innehåll.
Läsa C
Jag läser för att uppleva och lära.
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Jag kan söka information ur någon anvisad källa.
Skriva C
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut.
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas. Jag kan skriva med tydlig handstil och på dator.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre efter respons från andra.
Avstämning C
Läsa Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser.
Skriva Jag skriver längre texter med inledning, handling och avslutning. Jag kan stava vanligt förekommande ord.
Skriva Jag kan använda ämnesspecifika ord och begrepp när jag skriver en faktatext.
Läsa D
Jag känner lätt igen hela ord och delar av ord när jag läser.
Jag använder olika sätt att läsa beroende på syftet med läsningen.
Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser.
Skriva D
Jag kan uttrycka hur jag tänker och tycker när jag skriver. Jag har börjat använda information från olika källor.
Jag skriver ofta, ändrar och förbättrar mina texter när det behövs . Jag använder mig av respons med stöd av läraren.
Jag skriver sammanhängande längre texter och använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning med viss säkerhet.
Jag skriver ofta, kan skriva olika slags texter och tar hjälp från olika håll som ordböcker och stavningskontroll.
Avstämning D
Läsa Jag kan läsa och förstå olika slags texter och förstår att de har olika syften.
Skriva Jag kan ge och ta emot respons på olika skrivna texter.
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
Beskrivande Förklarande Instruerande Argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.