👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolskogen - Mossen

Skapad 2017-09-19 10:37 i Kronaskolan F-3 Ale
Grundskola F
Vi går till skolskogen eller Mossen varje måndag på fritids. Att komma ut i skogen ger mycket som ex. naturkunskap, återhämtning och motorisk övning. Vi erbjuder lekar tillsammans eller andra aktiviteter. Vi utforskar naturen. Det ges tid till att välja vad ni vill leka. Att vara kompis och samarbeta i leken övas och naturen inbjuder väldigt bra till det.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -