Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Direkt Borgen 5A: stora tal och geometri

Skapad 2017-09-19 11:07 i Victoriaskolan Grundskolor
Matematik finns överallt och vi behöver kunna matematik för att förstå vår omvärld och klara oss bättre i livet.
Grundskola 5 Matematik
Här är målen, undervisningen och och bedömningssätten för de 2 första kapitlen i Matte Direkt Borgen 5A.

Innehåll

Dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen handla om:

Detta ska du lära dig:

 • Läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000 
 • Ordna tal efter storleksordning
 • Addera, subtrahera, multiplicera och dividera tal inom talområdet
 • Använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram"
 • Avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet
 • Räkna ut en rektangels area
 • Använda enheterna kvadrat centimeter och kvadrat meter för area
 • Använda enheterna meter, kilometer och mil
 • Förstå och använda skala

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och gruppdiskussioner. Vi kommer varva detta med färdighetsuppgifter och problemlösningsuppgifter. Du kommer att arbeta individuellt i Matteborgen 5A (efter planeringsblad), samt med olika arbetsblad och läxor.

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Du kommer att bedömas utifrån de mål som finns i matrisen nedan.

 • Genom att vara aktiv vid redovisningar.
 • Genom att visa vad du kan på test (diagnoser och prov).
 • Genom att kunna förklara hur du tänker och hur du har gjort för att komma fram till resultatet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik år 5, Stora tal och geometri

På väg att nå målen
Har nått målen
Du har nått målen med god marginal
Taluppfattning
Du ska kunna läsa, skriva och storleksordna tal inom talområdet 0 - 1 000 000
 • Ma  4-6
Du är osäker på hur tal är uppbyggda samt på siffrors värde.
Du kan säga, läsa, skriva och storleksordna tal upp till en miljon.
Du har en god uppfattning av talens värde.
De fyra räknesätten
Du ska kunna räkna med de fyra räknesätten samt multiplicera och dividera tal med nollor på slutet
 • Ma
 • Ma  4-6
Du kan räkna med de fyra räknesätten när talen är enkla. Du är osäker på multiplikation och division med nollor på slutet.
Du kan räkna med de fyra räknesätten samt multiplicera och dividera tal med nollor på slutet.
Du är säker på att räkna med de fyra räknesätten samt multiplicera och dividera tal med nollor på slutet.
Du ska följa matematiskt resonemang vid problemlösning (textuppgifter) i de fyra räknesätten samt bedöma rimlighet i svaret
 • Ma
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du känner dig osäker och har svårt att visa hur du tänker när du ska räkna ut tal, du har svårt att se om ett svar är rimligt.
Du kan oftast visa hur du tänker när du räknar ut tal, du funderar över svaret för att se om det är rimligt.
Du behärskar det matematiska språket och kan göra/visa uträkningar i flera steg, du reflekterar över svaret för att se om det är rimligt.
Geometri
Du ska kunna uppskatta och mäta längder samt växla mellan olika längdenheter
 • Ma  4-6
Du är osäker då du ska uppskatta och/eller mäta längder. Du har svårt att växla mellan olika längdenheter.
Du känner dig säker då du ska mäta längder, du kan till viss del uppskatta längder och växla mellan olika längdenheter.
Du är säker både på att mäta och uppskatta längder samt växla mellan olika längdenheter.
Du ska kunna uppskatta och räkna ut areor på rektanglar och kvadrater
 • Ma  4-6
Du är osäker på att uppskatta och kan med hjälp räkna ut areor.
Du kan uppskatta och räkna ut areor på rektanglar och kvadrater.
Du är säker på att uppskatta och räkna ut areor samt använda rätt enhet. Du kan även med viss hjälp konstruera och räkna ut areor på kombinerade figurer, ex. två sammansatta rektanglar.
Du ska förstå och kunna använda skala samt begreppen förstoring och förminskning
 • Ma  4-6
Du kan med hjälp förstora och förminska enkla figurer, du förstår att skala visar hur stor förstoringen eller förminskningen är.
Du förstår och kan använda skala samt begreppet förstoring.
Du har goda kunskaper och förstår och kan använda skala samt begreppet förstoring
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: