👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik och miljö

Skapad 2017-09-19 13:20 i Bruksskolan Färgelanda
Grundskola 2
Trafik - hur fungerar trafiken i närmiljön, vilka faror finns?

Innehåll

Trafik - hur fungerar trafiken i närmiljön, vilka faror finns? 
Du ska få lära dig vänster och höger, några vanliga trafikmärken, några enkla trafikregler och hur en säker cykel är utrustad.

Syfte Syftet med undervisningen är att du ska lära dig hur man rör sig på ett säkert sätt i trafiken, både när man går och när man cyklar.

Undervisningens innehåll

Vad?

I undervisningen ska du få lära dig:

-höger och vänster.
-känna igen några vanliga trafikmärken.
-vilken sida av vägen man ska gå på.
-hur man tar sig över en väg på ett säkert sätt.
-vilken sida av vägen man ska cykla på.
-hur en säker cykel ser ut.
-varför man ska ha reflex -om miljöfrågor kopplade till trafik.

Hur?

Vi ska:
-öva praktiskt ute i trafiken

-se korta filmer

-måla trafikmärken

-måla egna kartor samt öva oss att avläsa andras

-göra skriftliga arbetsuppgifter

-göra en statistisk undersökning om hur alla tar sig till skolan

Matriser

Trafik och miljö

Trafik

  • SO  1-3   Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  • SO   3   Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Trafikregler
Jag kan med hjälp berätta vad trafikregler är och kan ge exempel på någon regel t.ex. cykelns utrustning, övergångsställen.
Jag kan kort berätta vad trafikregler är och kan ge exempel på någon regel t.ex. cykelns utrustning, övergångsställen.
Jag kan utförligt berätta vad trafikregler är och kan ge exempel på flera trafikregler.
Faror i trafiken
Jag kan med hjälp berätta om något ställe i vår närmiljö/i trafiken som är riskfyllt. Jag kan med hjälp ge något exempel på hur jag ska bete mig i trafiken för att undvika faror/olyckor.
Jag kan berätta om ett par ställen i vår närmiljö/i trafiken som är riskfyllda. Jag kan ge ett par exempel på hur jag ska bete mig i trafiken för att undvika faror/olyckor.
Jag kan berätta om flera ställen i vår närmiljö/i trafiken som är riskfyllda. Jag kan ge flera exempel på hur jag ska bete mig i trafiken för att undvika faror/olyckor.
Trafikmärken
Jag känner igen några vanliga trafikmärken i vår närmiljö - t ex cykelbana, gångbana,gång/cykelbana, övergångsställe.
Jag känner igen några vanliga trafikmärken i vår närmiljö , och kan till viss del förklara vad vad de betyder och varför de är viktiga.
Jag känner igen flera vanliga trafikmärken i vår närmiljö. Jag kan förklara vad vad de betyder och varför de är viktiga.
Miljö
Jag har hört talas om att vissa fordon kan vara skadliga för miljön.
Jag kan berätta om några fordon som är skadliga för miljön. Jag kan också ge exempel på miljövänliga alternativ.
Jag kan berätta om flera fordon som är skadliga för miljön. Jag kan också ge exempel på miljövänliga alternativ. Jag kan dessutom nämna något om varför fordonen är miljöfarliga eller miljövänliga.