👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandningar och lösningar

Skapad 2017-09-19 13:36 i Furulunds skola F-6 Partille
Grundskola 4 Kemi
Vad är det för skillnad mellan en blandning och en lösning? Kan jag få tillbaka ämnena i en blandning och en lösning?

Innehåll

 

Målet med arbetet är att ni skall förstå vad en blandning och en lösning här. Vi skall även jobba med mättade lösningar samt hur man kan få tillbaka ämnen med hjälp av avdunstning, filtrering och silning. Ni kommer få träna er på era förmågor att genomföra undersökningar i kemi samt till viss del att använda begrepp och modeller för att beskriva samband.

Vi arbetar med de centrala innehållen i Lgr-11

Bedömning - vad och hur?

Jag kommer att bedöma:

- din förmåga att utföra undersökningar efter given arbetsbeskrivning,

- din förmåga att beskriva lösningar och blandningars egenskaper samt hur man kan separera ämnena från varandra igen.

- din förmåga att vara aktiv på lektionerna och diskuterar och reflekterar över innehållet.

- din förmåga att använda och förklara nyckelorden

 

Vid varje undersökning kommer vi tillsammans diskutera hur du/vi gjort, vad du/vi kommit fram till och varför du/vi tror att det blev just så.

Bedömning sker när du utför en undersökning samt vid slutet av arbetsområdet. Då vi har ett prov (muntligt/skriftligt) samt praktiskt visa vad du lärt dig.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att variera mellan att vi diskuterar, jag berättar och förklarar, ni läser och svarar på frågor samt att vi kommer göra olika experiment. Ni kommer att arbeta i grupper med att efter givna frågeställningar planera, genomföra och utvärdera olika experiment.

Ni kommer att få träna i att skriva enkla laborationsrapporter om experimenten utifrån en gemensam mall för att vi sedan skall kunna skriva dessa helt själva.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Blandningar och lösningar

Rubrik 1

Nivå 1
Ej nått målet
Nivå 2
Nått målet
Blandning och lösning
Du kan förklara vad skillnaden är mellan blandning och lösning. Dessutom kan du ge exempel på några vardagliga blandningar.
 • Ke  E 6
Skilja ämnen åt
Du vet hur man kan skilja olika ämnen som blandat sig åt.
 • Ke  4-6
 • Ke  E 6
Ämnesspecifika ord
Du är säker på vad de flesta nyckelord betyder.
 • Ke
Vatten
Du vet att vatten är ett bra och viktigt lösningsmedel. Det transporterar också olika ämnen på ett bra sätt.
 • Ke  4-6
Lösligt och olösligt
Du ska kunna känna till begreppen olösligt och lösligt. Du ska pröva på att göra några enkla lösningar.
 • Ke
 • Ke
 • Ke  4-6
 • Ke  E 6
 • Ke  E 6
 • Ke  E 6
Fläckar
Du ska kunna ett par sätt att smartast kunna ta bort fläckar på samt känna till att ämnen med likartade molekyler löser sig i varandra.
 • Ke  E 6