👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken

Skapad 2017-09-19 14:00 i Getingeskolan Halmstad
Pedagogisk planering Antiken Grekland
Grundskola 7 Historia
Vad hände under Antiken? Hur levde människorna i Antikens Grekland och i Romarriket. Vi kommer att studera den tidsepok som kallas för Antiken. Vi ska studera dess kultur och vad de har bidragit med till dagens samhälle. Vi kommer att utgå från perspektiven: politik, makt, kultur mytologi och se vad detta gett för historiska arv.

Innehåll

Syfte/förmågor

I det här området kommer vi att träna på din förmåga att:

- använda dig av viktiga historiska begrepp som kronologi, akvedukt, tidsepoker, högkultur, Antiken

- resonera och jämföra hur människors levnadsvillkor förändras och varför de förändras över tid.

- din förmåga att se samband, göra jämförelser mellan olika tidsperioder och hur du motiverar dina svar.

- se utvecklingslinjer att förstå betydelsen av kulturmöten, uppfinningar, händelser och viktiga gestalter från Antiken.

- din förmåga att hantera historiska källor med hjälp av källkritik

Du kommer lära dig om: 


- utmärkande dragen från Antiken.

- genusperspektivet under Antiken - skillnader och likheter mellan kvinnor och män.

- människors levnadsvillkor under Antiken. Hur de levde människorna och hur var samhället/stadsstaterna uppbyggda?

- vilken betydelse Antiken har haft för vår egen tid. Viktiga arv vi har fått från den här tiden exempelvis: filosofin, vetenskapliga upptäckter, OS, m.m.

- krigen mellan perser och greker samt Alexander den stores rike

- demokratin i Antikens Grekland och hur den påverkat vår tid. Vi kommer också att prata om skillnader mellan demokratin idag och då.

- olika kulturmöten som uppstod under denna tid och dess inverkan på hur samhällen utvecklades.

- Romerska kejsare och hur de famställdes

- Pompeji och gladiatorspel

Bedömning:

Bedömningen sker kontinuerligt under lektionerna och ditt deltagande i grupp- och helklassdiskussioner

Du kommer också bedömas med två skriftliga test. För Ge04A kommer det första vara 13/10 och för Ge04D 16/10

 

Du bedöms utifrån kunskapskraven som finns i matrisen nedan.

Uppgifter

  • Instuderingsfrågor

  • Instuderingsfrågor

  • Pompeji

  • Pompeji

  • Instuderingsfrågor

Matriser

Hi
Antiken - Grekland

E
C
A
Historiska begrepp
  • Hi  7-9
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Tidsperioder
  • Hi  7-9
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.