👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1700-talets revolutioner - industriella revolutionen

Skapad 2017-09-19 14:12 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola 8 Historia
Historiker brukar ofta kalla tiden från 1700-talets mitt och omkring 100 år framåt för ”revolutionernas tidsålder”. Med revolution menar de en betydelsefull, snabb och ibland våldsam förändring. Det kan handla om hur ett land styrs men också om förändringar i människors vanor, tänkande och levnadsvillkor. Ibland talar man istället om politiska eller ekonomiska revolutioner. I avsnitten Industrialiseringen Amerikanska frihetskriget Franska revolutionen kommer du att få läsa om tre olika revolutioner. Alla tre har spelat en avgörande roll i världshistorien. Utan dessa hade världen antagligen sett annorlunda ut. Vi börjar med den industriella revolutionen. Mål Målet med det här avsnittet är att du ska: kunna förklara bakgrunden till att industrialiseringen startade i Storbritannien. kunna redogöra för hur människors levnadsvillkor och vardagsliv förändrades genom industrialiseringen. känna till vad som hände när Sverige industrialiserades. kunna resonera kring hur levnadsvillkor och vardagsliv förändrades i Sverige på grund av industrialiseringen. (Utkik, Historia, Gleerups)

Innehåll

Arbetsgång

1. Ökad världshandel och Triangelhandeln

Genomgångar och inlämning av metodövning "Den mystiska kartan"

2. Den industriella revolutionen

Centrala begrepp

arbetskraft
arbetsmiljö
avel
befolkningsökning
fabrik
järnväg
kapital
marknad
potatis
råvaror
skifte
skogsindustri
smittkoppsvaccin
stenkol
stål
tuberkulos
ull
urbanisering
verkstadsindustri
ångbåtar
ångmaskin

 

- Genomgångar av orsakerna och konsekvenserna till att den industriella revolutionen startade i Storbritannien under 1700-talet och sedan ta oss vidare till hur det gick till i Sverige.

- Vi kommer läsa och bearbeta texter och uppgifter i Utkik - historia.

- för att öka förståelsen och kunskapen inom arbetsområdet kommer vi tillsammans att bearbeta texten, till exempel via hem- och expertgrupper.

- inlämningsuppgifter, se nedan

- Examinationen kommer bli en muntlig och skriftlig del. Vidare instruktioner kommer.

 

Uppgifter

 • Instruktioner till provet

 • Den mystiska kartan

 • Livet i gruvorna

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  A 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  A 9