👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik & kemi: luftens egenskaper och väderfenomen

Skapad 2017-09-19 14:40 i Grebbestadsskolan Tanum
Grundskola 5 – 6 Kemi
Under några lektioner ska vi arbeta med luftens egenskaper och sammansättning.

Innehåll

 

 

Du kommer att få träna på följande förmågor:

Kommunikation: förmågan att använda naturvetenskapens begrepp och uttrycksformer och förmågan att diskutera i grupp och i helklass.

Reflektion: förmågan att granska information.

Kreativitet: förmågan att genomföra systematiska undersökningar.

Samarbete: förmågan att lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Ansvar: förmågan att ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Undervisning

Du kommer bland annat att arbeta med och utveckla kunskap om luftens egenskaper och sammansättning genom att:

 • "brainstorma"
 • ställa undersökade frågor
 • diskutera
 • se filmer
 • lära dig begrepp inom området

Vi kommer att bedöma hur väl du:

 • deltar i diskussioner och ställer undersökande frågor
 • granskar information
 • kan beskriva begrepp

Begrepp

 • atmosfär
 • syr (O)
 • kväve (N)
 • koldioxid (CO2)
 • förbränning
 • fossila bränslen
 • växthuseffekten
 • lufttryck

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi Kunskapskraven för åk 6

E
C
A
Elevens förmåga att söka naturvetenskaplig information i olika källor. Elevens förmåga att resonera källkritiskt.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Elevens förmåga att använda naturvetenskaplig information. Elevens förmåga att anpassa naturvetenskaplig information till sammanhanget.
Eleven kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Elevens förmåga att genomföra undersökningar. Elevens förmåga att formulera frågeställningar och planeringar.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Elevens förmåga att använda utrustning i det undersökande arbetet.
Eleven använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt i det undersökande arbetet.
Eleven använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt i det undersökande arbetet.
Eleven använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt i det undersökande arbetet.
Elevens förmåga att resonera om likheter och skillnader mellan sina och andras resultat av undersökningar. Elevens förmåga att ge förslag på hur undersökningar kan förbättras.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Elevens förmåga att dokumentera sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör utveckade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Elevens förmåga att förklara och visa på kemiska sammanhang. Elevens förmåga att använda kemins begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Elevens förmåga att resonera om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten. Elevens förmåga att relatera till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Eleven för enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relaterar detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Eleven för utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relaterar detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Eleven för välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relaterar detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.