👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 3

Skapad 2017-09-19 14:54 i Sunnansjö skola Ludvika
Planeringen bygger delvis på materialet "Happy" som vi arbetar med under läsåret 15/16
Grundskola 3 Engelska
Det är både roligt och spännande att lära sig engelska. När du pratar med andra människor på engelska och du förstår vad de säger samt att du själv gör dig förstådd, blir du glad - happy!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig:

 • att presentera dig själv och din familj
 • att säga något om var du bo
 • färger
 • veckodagar
 • siffror
 • att läsa  ord och enklare texter
 • att följa en enkel skriftlig eller muntlig instruktion
 • att säga enkla meningar och svara på enkla frågor
 • att säga vad du gillar att göra
 • att ställa enkla frågor
 • att veta skillnad mellan is och are
 • använda plural-s

Du ska känna till:

 • de vanligaste klädesplaggen
 • de vanligaste orden i klassrumsmiljö
 • olika kroppsdelar
 • några olika prepositioner
 • vanliga ord för saker i vår omgivning
 • ord för olika husdjur
 • ord för saker i vår omgivning
 • några olika månader

Hur ska vi lära oss detta?

Du får lära dig genom att:

 • delta i genomgångar
 • lyssna på talad engelska
 • prata på engelska
 • läsa ord och enkla texter på engelska
 • träna på dialoger med andra
 • arbeta med engelskmaterialet Happy
 • delta aktivt i sånger, lekar och ramsor

Vad som kommer att bedömas:

Det finns inga kunskapskrav för engelska i år 3. Bedömningen kommer i stället att baseras utifrån det centrala innehållet i engelska för år 3.

Du kommer att bedömas efter:  

 • hur du förstår talad engelska
 • hur du läser enklare ord och fraser
 • hur du skriver enklare ord och fraser
 • hur du uttalar enklare ord och fraser

Hur du får visa vad du kan:

Genom att:

 • delta aktivt i gemensamma genomgångar
 • delta aktivt i gemensamma diskussioner
 • arbeta med materialet Happy
 • delta aktivt i sånger, lekar och ramsor

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Presentation
 • En  1-3
Du kan presentera dig själv och din familj och säga något om var du bor.
Du kan till viss del: presentera dig själv, din familj och säga något om var du bor.
Med hjälp av pedagog kan du: presentera dig själv, din familj och säga något om var du bor.
Kommunikationens innehåll
 • En  1-3
Du kan säga rätt namn på: flera olika färger, veckodagar , siffrorna 0 - 9 och olika tal.
Du kan rätt namn på några olika färger, några veckodagar och siffrorna 0 - 9 samt några olika tal över 9
Du kan rätt namn på några olika färger, några veckodagar och siffrorna 0 - 9
Läsa och förstå
 • En  1-3
Du kan läsa en enkel text på engelska och förstå vad du läst.
Du kan till viss del läsa en enkel text på engelska och förstå det mesta av innehållet.
med hjälp av pedagog kan du: läsa en mycket enkel text på engelska och till viss del förstå vad den handlade om
Lyssna och läsa
 • En  1-3
Du visar att du kan följa en muntligt eller en skriftlig instruktion på engelska
Du kan med viss hjälp från pedagog följa en muntligt eller en skriftlig instruktion på engelska
Med hjälp av pedagog kan du följa en muntligt eller en skriftlig instruktion på engelska
Samtala
 • En  1-3
Du kan att säga enkla meningar och svara på enkla frågor.
Med lite stöd från pedagog kan du: säga enkla meningar och svara på enkla frågor.
Med hjälp av pedagog kan du: säga mycket enkla meningar och svara på enkla frågor.
kommunikationens innehåll
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
Du kan ställa enkla frågor till andra. Du kan säga vad du gillar att göra.
Du kan med viss stöd från pedagog: ställa enkla frågor till andra samt säga vad du gillar att göra
Du kan med hjälp av pedagog ställa mycket enkla frågor till andra samt säga något om vad du gillar att göra.